Bölge seçiniz
Gönder

KABG - Koroner Arter Baypas Greft

Konular
Kardiyovasküler Prosedürler
Coronary artery bypass grafting
Konular
Kardiyovasküler Prosedürler

Koroner arter hastalığı nedir?

Her yıl, milyonlarca hastaya bir tür kalp rahatsızlığı tanısı konuyor ve bu tanıların en yaygın olanlarından biri ateroskleroz.

%32 ile kardiyovasküler hastalık dünya çapında önde gelen ölüm nedeniydi.[1]

Ateroskleroz yaygın olarak "damar sertliği" şeklinde ifade edilir. Atardamarların daralmasına ve hatta tıkanmasına neden olan, atardamarların içinde kademeli olarak yağ birikintilerinin birikmesini ifade eder. Bu süreç koroner arterlerde meydana geldiğinde koroner ateroskleroz veya koroner arter hastalığı (KAH) olarak adlandırılır.

Plak denen yağ birikintileri bu arterlerin içerisinde oluştuğunda birkaç şey meydana gelebilir:

 • Arterin zarı daha kalın ve daha pürüzlü hale gelir
 • Plak birikimi arter boyunca açıklığı daraltır
 • Daralma, kanın arterde akışını daha zor hale getirir
 • Kalbin kan pompalamak için daha fazla çalışması gerekir
 • Plak, arterde kan akışını tamamen engelleyen bir noktaya kadar birikebilir
 • Veya plak, atardamar duvarından “yırtılarak” veya koparak atardamarın kısmen veya tamamen tıkanmasına neden olabilir - bu aynı zamanda kanın kalp kasını beslenmesini de engelleyebilir

Bir veya daha fazla arter tıkanırsa, kalp dokusu çalışması için gereken kanı almaz. Sonuçlar hafif göğüs ağrısından (anjin) şiddetli kalp krizine dönüşebilir.

Koroner Arter Hastalığı KAH nasıl tedavi edilir?

Getinge CABG illustration

Koroner ateroskleroz teşhisi konan kişiler için tedavi seçeneklerinden biri, kan akışını geri kazandıran bir kalp ameliyatı prosedürü olan koroner arter baypas greft (KABG) ameliyatıdır.

Koroner arter baypas greft (KABG) cerrahisi, 50 yıldan uzun bir süredir koroner arter hastalığı olan hastaların revaskülarizasyon işlemlerinde bir bakım standardı olmuştur.[2]

Kardiyovasküler hastalık her yerde meydana gelir!

Tanı konulmuş kardiyovasküler koşulların yaygınlığı[3]

CABG procedures per country

Ancak yapılan kalp revaskülarizasyon işlemleri için bypass anastomoz sayısı biraz farklılık göstermektedir.[4]

Kalp cerrahları için yeni bir zorluk

CABG risk profile per country

Günümüzün yaşam tarzı değişiklikleri ve ilerleyen yaş, birden fazla komorbidite ile birlikte daha yüksek KABG hasta risk profiline yol açmaktadır. Bu, cerrahi karmaşıklığın, perioperatif komplikasyonların ve maliyetin artmasına katkıda bulunuyor.[5]

KABG cerrahisi için başvuran hastaların %30'dan fazlası yüksek riskli olarak kabul edilir.[6] Bu yüksek riskli hastaların bazılarında %80'in üzerinde morbidite ve mortalite oranları öngörülmüştür.[7]

Klinik yolun her adımı başarılı bir ameliyata ve iyileşme sürecine katkıda bulunur

Preoperatif stabilizasyon

Kanıta dayalı tıp, gelişmiş hasta izleme ve miyokardiyal koruyucu stratejiyi içeren önleyici klinik protokollerin, prosedürle ilgili komplikasyonları önlemeye ve toplam kalış süresini kısaltmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.[8] [9].

İntraoperatif tedavi

Cerrahi tedaviyi optimize etmek cerrahi komplikasyonu en aza indirmeye yardımcı olabilir. Anestezi uygulanması, atan kalp cerrahisi kararı veya duran kalbin desteklenmesi yaklaşımı söz konusu olduğunda doğru araçların kullanılması, komplikasyonları, ventilasyon süresini ve hastane masraflarını azaltmaya yardımcı olabilir.

Postoperatif iyileşme

Düşük kardiyak debisi sendromu ve uzun süreli mekanik ventilasyon, KABG cerrahisini takiben yaygın ve maliyetli postoperatif komplikasyonlardır.[2],[10]

İlgili Makaleler

 1. 1. OWID

 2. 2. European Heart Journal, Volume 34, Issue 37, 1 October 2013, Pages 2862–2872

  https://academic.oup.com/eurheartj/article/34/37/2862/503604
 3. 3. Kantar Health

 4. 4. Cost of Individual complications following coronary artery bypass grafting. J Thorac Cardiovasc Sug 2018;155:875-82.

 5. 5. Cost of Individual complications following coronary artery bypass grafting. J Thorac Cardiovasc Sug 2018;155:875-82.

 6. 6. High Risk CABG Patients: Incidence, Surgical Strategies and Results: Ann Thorac Surg 2004;77:574–80

 7. 7. Results of the STS Adult Cardiac Surgery Online Risk Calculator. Accessed 9 August 2018.

 8. 8. Goal-directed therapy in cardiac surgery: a systematic review and meta-analysis British Journal of Anaesthesia 110 (4): 510–17 (2013)

 9. 9. Preoperative intra-aortic balloon pump use in high-risk patients prior to coronary artery bypass graft surgery decreases the risk for morbidity and mortality—A meta-analysis of 9,212 patients. J Card Surg. 2017;32:177–185

 10. 10. Low Cardiac Output Syndrome After Cardiac Surgery. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia 31 (2017) 291–308