You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

COVID-19 Centrum Informacji

Pracownicy służby zdrowia mogą uzyskać pomoc i wskazówki dotyczące korzystania z naszej oferty leczenia pacjentów, a także inne praktyczne informacje i porady.

Czytaj więcej

Zaawansowane monitorowanie pacjenta

Hemodynamika pacjenta odgrywa ważną rolę w wielu wskazaniach. Zwłaszcza w przypadku krytycznie chorych pacjentów znajomość ich hemodynamiki może się przyczynić do lepszych rezultatów leczenia.

Zespół ostrej niewydolności oddechowej

Interakcja serca z płucami