You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Covid 19 - Kaynak Merkezi

Sağlık uzmanları, hastalarınızı tedavi etmek için sunduğumuz tekliflerden nasıl yararlanacakları konusunda yardım ve rehberliğin yanı sıra diğer pratik bilgiler ve tavsiyeler bulabilir.

Devamını oku

Nurse holding hands with a baby

Yaşam denilen mucizeyi koruyan çözümler

Teknolojiler gelişip tedaviler gittikçe daha karmaşık hale geldiği için entegre çözümler ve bilgiye erişim ihtiyacı çok önemlidir. Kaliteden ve güvenlikten asla taviz vermeden mükemmel hasta bakımı ve tedavisini sağlamaya devam edebilmeniz için komple hizmet ortağınız olarak tüm klinik süreçlerde size destek oluyoruz.

Yaşam bilimleri

Getinge Yaşam Bilimleri ekipman, teknik uzmanlık ve danışmanlık hizmetlerinden oluşan kapsamlı bir paketi bir arada sunuyor. Bu çözümler bir araya geldiğinde biyo-farmasötik üretim, biyomedikal araştırma, tıbbi cihaz üretimi ve laboratuvar uygulamalarında kontaminasyonun önlenmesi için hem genel hem de oldukça özelleştirilmiş süreç ihtiyaçlarını karşılıyor.

Daha fazla bilgi için Yaşam bilimleri

Hastane departmanları

İnsan sağlığı ve yaşamının tehlikede olduğu bir meslekte işinizi en iyi koşullar altında yapabilmenizi sağlamak konusunda kararlıyız. Ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri ve Steril Malzeme Departmanları için komple ortamlar sunan, komple tedavi konseptleri ortağının entegre çözümler ve hasta sonuçları konusunda neler yapabileceğini öğrenin.

Daha fazla bilgi için Hastane departmanları

Akut Bakım Tedavileri

Getinge hastane ortamında çalışan klinik çalışanları için çok çeşitli ve yenilikçi akut bakım tedavileri sunmaktadır. Maliyetleri azaltan ve hasta sonuçlarını iyileştiren gelecek odaklı teknoloji ve gelişmiş klinik çözümler konusunda devam eden yatırımlar yoluyla günlük hasta yönetimini iyileştirmeye çalışıyoruz.

Daha fazla bilgi için Akut Bakım Tedavileri

Planlama ve Uygulama

Getinge sadece günümüzün taleplerini karşılamakla kalmayıp gelecekteki büyümeyi de dikkate alan iş yerleri inşa ediyor. Verimlilik ve ergonomi bilgimizi, sağlık tesisinizde fiili olarak gerçekleştirdiğimiz hasta, personel ve cihaz akışı analizi ile birleştiriyoruz. Akıllı ve ileriye dönük planlama ile başlayan bu süreç uzun vadede iş akışınızı optimize eden kapsamlı, etkin ve uygun maliyetli çözümler olarak sonuçlanıyor.

Daha fazla bilgi için Planlama ve Uygulama

Çalışan Kalpte Cerrahi

Pompasız koroner arter baypas (OPCAB), pompalı cerrahiye alternatif olarak hasta morbidite ve mortalitesini azaltır, akut böbrek yetmezliği insidansını düşürür, transfüzyonları azaltır, ameliyat sonrası nörolojik sonuçları iyileştirir, postoperatif inme riskini azaltır ve iyileşme sürelerini kısaltır.

Daha fazla bilgi için Çalışan Kalpte Cerrahi

Pompa Sistemi ile Ameliyat

Kalp ameliyatı sırasında ekstrakorporeal dolaşım için kapsamlı, kaliteli ürün portföyümüz içinde kalp akciğer makineleri, ısıtıcı soğutucu cihazlar, oksijenatörler, pompalar, rezervuar ve filtreler ile birlikte hastaya özel ihtiyaçlar ve yapılacak cerrahi prosedüre göre seçilen kateterler ve kanüller gibi çeşitli yaşam destek cihazları ve malzemeleri yer almaktadır.

Daha fazla bilgi için Pompa Sistemi ile Ameliyat

Holistik hasta transferi

PILOT , cerrahi prosedür sırasında intraoperatif tüm vücut anjiyo, BT ve MR görüntülemeyi kullanmaya yönelik engelleri ortadan kaldıran hasta merkezli bir hasta transfer sistemidir. Hasta tüm hastane içinde ve görüntüleme modaliteleri arasında hastayı tekrar pozisyonlandırma gerekmeden sorunsuzca transfer edilebilir

Daha fazla bilgi için Holistik Hasta Transferi