Select region
Submit

Hold operasjonene innenfor tidsplanen med hurtigbehandling – sikre levering til operasjonsstuen til riktig tid

Topic
Steril reprosessering
Digital helse
CSSDs technicians fast-tracking trays and instruments to ensure on-time delivery for surgeries
Topic
Steril reprosessering
Digital helse
Abonner

Hold deg informert! Abonner på de nyeste artiklene

T-DOC vet hvordan operasjonene holdes innenfor tidsplanen

Er det behov for et kritisk instrument på operasjonsstuen? Ved å tilrettelegge for hurtigbehandling (prioritert reprosessering) av kirurgiske instrumenter og brett, kan vår løsning for administrasjon av sterile forsyninger, T-DOC, sikre levering til riktig tid for operasjonene. Hurtigbehandling av spesifikke instrumenter/brett ved behov, eller automatisk for instrumenter som brukes ofte.

Optimaliser den sterile arbeidsflyten og lever bestilte instrumenter til riktig tid

Fast track hjelper den sentrale sterilavdelingen (CSSD) å optimalisere lagerbeholdningen av kostbare og kritiske instrumenter ved å redusere gjennomgangstiden, noe som også bidrar til å sikre riktig levering av kundebestillinger. Med prioritering blir sykehuspersonalet øyeblikkelig varslet hvis et instrument er forsinket, og de har sanntidsoversikt over alle prioriterte elementer.

T-DOC administrasjon av steril forsyning gjør det mulig for sterilsentralen å:

  • Prioritere instrumenter manuelt og automatisk
  • Opprette en prioriteringsplan med tidspunkter, plasseringer og mer for et instrument eller brett
  • Hurtigbehandle bestilte instrumenter som er ikke på lager
  • Varsle personalet hvis det er avvik i prioriteringsplanen
  • Fakturere operasjonsstuen (eller andre avdelinger) for prioriterte instrumenter
  • Oppfylle servicenivåavtaler (SLA-er) med levering til riktig tid

 

Gjennomgangstiden for instrumentene våre falt med 25 % da T-DOC Fast Track-funksjonen ble innført

Sikre at kirurgiske instrumenter er klare når det er behov for dem

Et kirurgisk instrument identifiseres for prioritering med en prioriteringskode som spesifiserer kriterier (som instrumentets status, plassering eller klokkeslett). Når det er travelt på sterilavdelingen, kan prioritering bidra til at reprosesseringen går raskere. Prioriteringskoder kan også knyttes permanent til serienummererte instrumenter eller endoskop. Hvis endoskopiavdelingen har to endoskop som brukes ofte, kan prioriteringskoder bidra til å sikre at de alltid er klare når det er behov for dem. 

For å sikre at kundeordrene leveres til riktig tid, gir T-DOC mulighet for lagerbasert prioritering ved å knytte prioriteringskoder automatisk til instrumenter. Dette skjer når antallet instrumenter spesifisert i en kundeordre ikke forventes å være på lager innen den spesifiserte leveringstiden.

T-DOC vet hvordan retningslinjene for infeksjonskontroll overholdes

Har dere komplekse instrumenter som må rengjøres rett etter bruk for å opprettholde infeksjonskontrollen? Med T-DOC kan personalet enkelt spesifisere maksimalt tillatte ventetider for et instrument, og automatisk overvåke alle instrumentene og prioritere de som ligger bak den spesifiserte tidsplanen uten manuelle inngrep. Dette støtter også kvalitetssikring gjennom opprettholdelse av retningslinjene for infeksjonskontroll for reprosessering av instrumenter.

Vår løsning for administrasjon av sterile forsyninger gir omfattende funksjonalitet som gjør at sterilavdelingen kan levere til riktig tid og med høyeste kvalitet.

Ved å kombinere T-DOC prioritering med vår løsning for prosedyrevogner kan sterilavdelingen enkelt overvåke statusen til alle bestilte instrumenter, inkludert de som prioriteres, for å sikre at tidsplanen for operasjonene overholdes. En fleksibel, automatisert og brukervennlig løsning som gjør det mulig å kontrollere alle detaljer i den sterile forsyningsarbeidsflyten, slik at operasjonsteamene kan fokusere på det som er viktigst – pasientene.

Related Articles