You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Covid-19 resurscenter
surgical-staff-using-tegris-or-integration-solution-from-getinge

Maximera utnyttjandet
av din operationsavdelning

Integration i operationssalen

Operationsmiljön är oerhört komplex och en av sjukhusets dyraste avdelningar. Många olika typer av medicintekniska produkter är integrerade i den dagliga operationsrutinen. Getinges integrationssystem för operationssalar hjälper dig att optimera den komplexa operationsmiljön. Det här är nyckeln till ett strömlinjeformat arbetsflöde och ett effektivt utnyttjande av operationssalar, utrustning och resurser.

Styr salar, data och videokällor med ett knapptryck

Tegris är det skalbara integrationssystemet för operationssalar som levererar video-, enhets- och dataintegration för en enklare, säkrare och mer effektiv arbetsmiljö, vilket gör att operationspersonalen kan fokusera på att ge patienten bästa möjliga vård.

Läs mer om Tegris

IT-lösningar för optimerade vårdflöden

Operationsflödet är en komplex process som inbegriper många olika aktörer i och runt operationssalen. På Getinge erbjuder vi lösningar som integrerar videokällor, monitorer, konferensverktyg, medicinsk utrustning och rumsfunktioner  så att du kan centralstyra din operationssal via ett enda användargränssnitt. Med färre kablar i salen och möjlighet att enkelt ansluta nya komponenter (plug-and-play) banar vårt IT-system väg för en smidigare och mer effektiv operationssal.

IWS Integrated Workflow Solutions surgical flow map

Relaterade produkter

Getinge erbjuder ett brett sortiment av produkter, lösningar och tjänster som följer patienten genom hela vårdkedjan på ett säkert och effektivt sätt. Vi uppmuntrar dig att utforska vår värld och upptäcka hur vi kan hjälpa dig tillhandahålla bästa vårdkvalitet och förbättrade medicinska utfall.

Getinge Hybrid OR

Operationssal

Getinge erbjuder operationsutrustning, system för att styra vårdflödet och kliniska behandlingslösningar som hjälper sjukhus och vårdinrättningar att uppnå bästa möjliga vårdkvalitet.

Medical-staff-walking-by-flatscreen-showing-the-surgery-schedule

Operationsplanering

Maximera resursutnyttjandet och förbättra samordningen med vår lösning för operationsplanering. Vi kan hjälpa dig att planera, styra och optimera vårdflödet före, under och efter operation.

Sterile-staff-working-with-T-DOC-sterile supply-management-in-automated-CSSD

Hantering av steril utrustning

Vi erbjuder lösningar för att förenkla processerna inom sterilgodshantering för att ge dig fullständig spårbarhet och säkerställa snabb instrumentleverans för operationer (JIT).

 

getinge-hospital-efficiency-software-solutions-in-use-in-operating-room

Sjukhusövergripande lösningar

Getinges IT-lösningar erbjuder verktyg för större enhetlighet
och effektivitet, vilket gör det möjligt för sjukhuspersonalen att fokusera på att leverera bästa möjliga vård för sina patienter.