You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Covid-19 resurscenter

Följ länken nedan för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig i kampen mot Covid-19.

Läs mere

Nyheter

Gravid COVID-19-patient räddad med hjälp av ECMO

Gravid COVID-19-patient räddad med hjälp av ECMO

Nyligen lades en gravid COVID-19-patient med svår andningssvikt in på University Clinical Hospital i Wroclaw, Polen. Extrakorporeal membranoxygenering (ECMO) tillhandahölls som behandling vilket gav patientens lungor tillräcklig tid att läka och ett kejsarsnitt kunde framgångsrikt utföras två veckor senare.

 

För en tid sedan lades en gravid COVID-19-patient med allvarliga virussymtom in på University Clinical Hospital i Wroclaw, Polen. Patientens tillstånd försämrades snabbt tills hon inte längre kunde andas på egen hand. Hon intuberades då med en ventilator och läkarteamet inducerade farmakologisk koma.

– Patienten var i 27:e graviditetsveckan och barnet hade inte utvecklats tillräckligt för att kunna förlösas i förtid, säger prof. Mariusz Zimmer, chef för 2:a avdelningen för gynekologi och obstetrik vid University Clinical Hospital.

Läkarna behandlade kvinnan med extrakorporeal membranoxygenering (ECMO), ett terapeutiskt tillvägagångssätt som används vid behandling av akut respiratoriskt nödsyndrom eller akut hjärtsvikt. ECMO-enheten gör att patientens blod cirkulerar utanför kroppen via en extern syresättare och lungornas och/eller hjärtats funktion stöds under tiden patienten återhämtar sig.

– Vi behandlade patienten med ECMO i två veckor med hjälp av Getinges enhet Cardiohelp. Våra gynekologer och narkosläkare kunde sedan utföra ett kejsarsnitt och förlöste en frisk liten flicka på 1 440 gram som testades negativt för COVID-19.

Patienten vaknade förvånad upp på sjukhuset efter operationen – veckor tidigare hade hon lagts in på sjukhuset på grund av infektionssymptom och nu hade hon plötsligt blivit mamma.

– Patientens lungor var i mycket dåligt skick från början, men tack vare ECMO-behandlingen fick lungorna den tid de behövde för att läka. Vi var mycket glada över att se hur fint hon återhämtade sig. Idag är både mamma och dotter hemma och vid god hälsa.

Denna text är avsedd för en publik utanför USA. Använd endast denna produkt tillsammans med respektive bruksanvisning.

 
Files

Dela: