You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka

Nyheter

Getinges program uppmärksammar läkare i Nordamerika som arbetar med endoskopisk kärlhämtning

Getinges program uppmärksammar läkare i Nordamerika som arbetar med endoskopisk kärlhämtning

Under de senaste två decennierna har över tre miljoner hjärtpatienter opererats med Getinges innovativa lösningar för endoskopisk kärlhämtning (EVH) – och några av de mest dedikerade klinikerna i Nordamerika som utför EVH uppmärksammas genom medlemskap i Getinges EVH Circle of Excellence.

– Det är med stor glädje vi på detta sätt kan vi visa vår uppskattning för det fortsatta arbetet med EVH-tekniken. Varje år måste hundratusentals människor över hela världen behandlas för blockerade eller skadade kranskärl. EVH Circle of Excellence och dess medlemmar hjälper oss att sprida information om fördelarna med EVH jämfört med traditionella metoder, säger Matthew Clemente, EVH Senior Global Therapy Development Manager vid Getinge.

Programmet EVH Circle of Excellence  startades 2004 och vill lyfta fram läkare som genom att arbeta med EVH får fler och fler att börja använda tekniken, för utvecklingen framåt genom positiva patientresultat och har bidragit till att göra EVH till standardbehandling i Nordamerika.

Den nuvarande versionen av programmet lanserades 2020 och Getinge har sedan dess uppmärksammat över 400 läkare i USA och Kanada.

– Den stora översynen under de senaste två åren har förvandlat EVH Circle of Excellence till ett framgångsrikt program för att uppmärksamma läkare – och det kommer att fortsätta växa i takt med att antalet utförda ingrepp där man använder sig av vår lösning närmar sig fyra, fem, till och med tio miljoner under de närmaste åren, säger Matthew.

Medlemmarna delas in i tre kategorier baserat på antalet EVH-fall, oavsett vilken produkt eller tillverkare de använder sig av. Medlemmar på den högsta nivån har utfört över 2 000 operationer.

Läs mer om Getinges EVH Circle of Excellence >>>

Om endoskopisk kärlhämtning

En kranskärlsoperation (CABG) innebär att ett blodkärl tas från bröstkorgen, armarna och/eller benen och används för bypass av det tilltäppta kranskärlet. Blodet kan därmed transporteras till hjärtat igen.

Vid traditionell kärlhämtning används standardinstrument och långa snitt för att avlägsna kärlet, medan man vid endoskopisk kärlhämtning använder särskilda instrument för att utföra detta mindre invasiva ingrepp. Kirurgen kan med EVH-teknik avlägsna lika långa kärl som tidigare via ett litet snitt i benet eller armen.

– Endoskopitekniken innebär mindre smärta, ärrbildningen blir minimal och patienten kan återhämta sig snabbare. Dessutom minskar risken för sårinfektion, något som i sin tur kan förkorta sjukhusvistelsen. Detta är naturligtvis en viktig faktor för att hålla nere sjukhuskostnaderna, säger Matthew.

Läs mer om CABG på MyHeartBypassSurgery.com >>

Files

Dela: