You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Vi samarbetar med dig för att hjälpa dig med dina finansieringsbehov – Getinge Financial Services

Att ge patienter bästa möjliga vård innebär att investera i toppmodern medicinteknisk utrustning, vilket kan visa sig vara svårt. Våra betrodda experter på Getinge Financial Services (GFS) hjälper dig med rätt råd för att hitta rätt finansiering för rätt produkter.

Getinge erbjuder som helhetsleverantör av lösningar en blandning av brett branschengagemang och finansiell expertis som står i en klass för sig inom medicintekniksektorn. Vi verkar globalt, men vi lägger ändå stor vikt vid en stark lokal närvaro. Därför har vi djup förståelse för dina verksamhets- och landsspecifika krav och utmaningar – oavsett var i världen du befinner dig.

Finansieringslösningar anpassade efter dina behov

Det finns många sätt att finansiera inköpet av medicinteknisk utrustning. Att hitta och förstå varje möjligt alternativ kan vara överväldigande när det inte är ditt expertområde.

Våra professionella konsulter på Getinge Financial Services har många års erfarenhet av att ge finansiell rådgivning och kommer att arbeta med dig för att hitta den optimala lösningen för dina finansiella behov. Vårt dedikerade GFS-teams roll är att finnas vid din sida och ge råd och vägledning. Vårt arbete är att organisera funktioner och transaktioner för din nya kredit och hjälpa dig att lösa alla komplicerade finansieringsfrågor.

Vi är specialiserade på en mängd olika finansieringsalternativ som omfattar allt från standardlösningar till avancerade alternativ, och vi kan även skräddarsy lösningar efter dina specifika behov.

Tillsammans kommer vi att hitta rätt finansieringslösning för dig.

Steg för steg – finansiering kan inte bli enklare!

Syftet med vår steg-för-steg-metod är att göra finansieringsprocessen så enkel och öppen som möjligt för dig. Så här fungerar det:

  1. Din Getinge-säljare eller Getinge-distributör kontaktar Getinge Financial Services (GFS) med din begäran om finansiering.
  2. Vårt speciella GFS-team arbetar tillsammans med dig och din Getinge-säljare för att fastställa dina behov och alternativ. Detta inbegriper att fastställa finansieringens hörnstenar, som volym, löptid och leveransplan
  3. GFS-teamet utför en förstudie och beaktar eventuella verksamhets- och landsspecifika krav och utmaningar.
  4. Baserat på denna analys sätter GFS-teamet ihop olika finansieringsförslag.
  5. I nära samarbete med din Getinge-säljare eller Getinge-distributör går din GFS-kontakt igenom de olika finansieringsalternativen och hjälper dig att förstå varje alternativ.
  6. Du bestämmer dig för ett finansieringsalternativ och accepterar förslaget.
  7. GFS-teamet förbereder avtalsdokumenten och vidarebefordrar dem till dig.
  8. Du skriver på avtalen.
  9. Du tar emot leveransen av dina Getinge-produkter.

Sjukhusrenovering möjliggjord genom GFS

Den sydafrikanska sjukvårdkoncernen Clinix har arbetat hårt under årtionden för att erbjuda överkomlig hälsovård i de fattigaste regionerna i landet.

Få reda på mer om hur Citrix-koncernen tillsammans med Getinge Financial Services förverkligade renoveringen av Dr SK Matseke Memorial Hospital i Soweto.

Läs fallstudien om Dr SK Matseke Memorial Hospital

Exportfinansiering – hitta rätt lösning för dig

Varje dag använder sjukhus som ditt Getinge-produkter för att rädda liv och garantera utmärkt vård. Men vi förstår att exklusiv medicinsk utrustning har sitt pris, särskilt för vårdinrättningar i utvecklingsländer och på tillväxtmarknader. Detta är anledningen till att vi kombinerar toppmodern medicinsk utrustning med finansiella tjänster för att se till att du blir framgångsrik – var du än befinner dig!

Läs med om vårt exportfinansieringserbjudande.