Select region
Submit

Overhold operationstidsplaner med fast track – sørg for rettidig levering til operationsstuen

Topic
Steril genbehandling
Digital sundhed
CSSDs technicians fast-tracking trays and instruments to ensure on-time delivery for surgeries
Topic
Steril genbehandling
Digital sundhed
Tilmeld dig

Hold dig informeret! Abonner på de seneste artikler

T-DOC ved, hvordan man overholder tidsplanen for operationer

Er det nødvendigt med et kritisk instrument til operationsstuen? Ved at muliggøre fast tracking (prioriteret genbehandling) af kirurgiske instrumenter og bakker kan vores sterilforsyningsløsning T-DOC sikre rettidig levering til operationer. Fast track-specifikke instrumenter/bakker, når der er behov for det, eller automatisk til hyppigt efterspurgte instrumenter.

Optimer den sterile arbejdsgang, og udfør instrumentbestillinger

Fast track hjælper sterilcentralen med at optimere beholdningen af kostbare og kritiske instrumenter ved at nedsætte ekspeditionstiden, hvilket også er med til at sikre, at kundeordrerne bliver udført. Med fast track advares hospitalspersonalet øjeblikkeligt, hvis et instrument er bagud i forhold til tidsplanen, og de har en realtidsoversigt over alle fast trackede varer.

T-DOC's løsninger til styring af sterilforsyningen gør det muligt for sterilcentralen at:

  • Fast tracke instrumenter manuelt og automatisk
  • Oprette en fast track-plan med tidsindstillinger, placeringer m.m. for et instrument eller en bakke
  • Fast tracke bestilte instrumenter, som ikke er på lager
  • Underrette medarbejderne, hvis der er afvigelser fra fast track-planen
  • Fakturere operationsstuen (eller andre afdelinger) for fast trackede instrumenter
  • Opfylde serviceleveranceaftaler (SLA'er) med levering til tiden

 

Vores genbehandlingstid for instrumenter faldt med 25 %, da T-DOC Fast Track blev introduceret

Sikkerhed for, at kirurgiske instrumenter er klar, når der er brug for dem

Et kirurgisk instrument identificeres til fast tracking ved hjælp af en fast track-kode, der angiver kriterier (såsom instrumentets status, placering eller tidspunkt på dagen). Hvis sterilcentralen oplever spidsbelastningsperioder, kan fast track fremskynde genbehandlingen. Fast track-koder kan også knyttes permanent til serialiserede instrumenter eller endoskoper. Hvis din endoskopiafdeling har to hyppigt anvendte endoskoper, kan tildeling af fast track koder hjælpe med at sikre, at de altid er klar, når der er behov for dem. 

For at sikre at kundeordrer udføres til tiden, giver T-DOC mulighed for lagerbaseret fast tracking ved automatisk at tildele fast track-koder til instrumenter. Dette sker, når mængden af et instrument, der er angivet i en kundeordre, ikke forventes at være på lager inden for den angivne leveringstid.

T-DOC ved, hvordan man følger retningslinjerne for infektionskontrol

Skal dine komplekse instrumenter vaskes lige efter brug for at opretholde infektionskontrol? Med T-DOC kan medarbejderne nemt specificere maksimalt tilladte stilstandstider for et instrument og automatisk overvåge alle instrumenter og opprioritere dem, der er forsinkede i forhold til en specificeret tidsplan, uden behov for manuel indgriben. Dette bidrager også til kvalitetssikring ved at gøre det muligt at overholde retningslinjerne for infektionskontrol i forbindelse med genbehandling af instrumenter.

Vores løsning til styring af sterilleverancer indeholder omfattende funktionaliteter, der gør det muligt for sterilcentralen at levere til tiden og i den bedste kvalitet.

Ved at kombinere T-DOC Fast track med vores case cart-løsning kan sterilcentralen også nemt overvåge status for alle bestilte instrumenter, herunder dem, der er fast tracket, for at sikre, at operationsplanen overholdes. En fleksibel, automatiseret og brugervenlig løsning, der gør det muligt at kontrollere alle detaljer i arbejdsgangen for sterilleverancer, så operationsteamene kan fokusere på det vigtigste – patienterne.

Related Articles