Välj region
Bekräfta

Etik och hållbarhet

Getinges hållbarhetsarbete är en självklar del av vår passion för livet. Vi hjälper våra kunder att rädda liv och vårt åtagande är att bedriva en verksamhet som är socialt, etiskt och miljömässigt korrekt.

Woman in medical uniform looking straight

Investerare – att göra skillnad

Vi tycker att det är viktigt att göra skillnad. Och vår långa historia visar att vårt engagemang för att rädda och förbättra liv, genom ledande teknik och integrerade medicintekniska lösningar, skapar mervärde för både sjukvård och investerare.

Applikon, en del av Getinge

Med Applikons expertis inom bioreaktorsystem breddas Getinges möjligheter att erbjuda dig lösningar för effektiva, säkra och kontaminationsfria forsknings- och produktionsprocesser. Från kultivering till fullskalig produktion.

image mask Getinge Bioreactor system

DPTE®-EXO Alpha Port

Läs mer
image mask DPTE-EXO Alpha port from the outside of the filling line

En pionjär inom respiratorbehandling på IVA

Servo ventilatorn - ett vetenskapligt under som fängslade den medicinska världen för mer än 50 år sedan

image mask A clinician adjusting the pause time setting on a Servo 900 mechanical ventilator placed next to an a baby in an incubator

Rapporter och presentationer

Få tillgång till de senaste delårsrapporterna, årsrapporterna och presentationerna eller sök i arkivet.

Se vår rapport för Q1 2022
image mask Sunset seen from a plane

Visual Fatigue & Surgical Lights - June 7th

Understand the impact of visual fatigue, and propose various recommendations for healthcare professionals working in the operating room. Duration: 60 minutes Language: French with English subtitles Date: June 7th, 2022

Learn more
image mask  Luminance Management Device (LMD)

Värdet av avancerad hemodynamisk övervakning

Beyond Basic – med avancerade hemodynamiska parametrar. Läs mer om parametrar för blodtryck, blodflöde, preload, afterload, kontraktilitet och parametrar för lungödem.

Läs mer
image mask Hemodynamic parameter

Maquet Volista Surgical Light

Läs mer
image mask Surgery can be a high-stress job with long hours. Poor lighting can slow surgical progress and cause eye strain that can lead to fatigue-related errors. Improve outcomes for patients and staff with high-quality surgical lighting.

Applikon, en del av Getinge

DPTE®-EXO Alpha Port

En pionjär inom respiratorbehandling på IVA

Rapporter och presentationer

Visual Fatigue & Surgical Lights - June 7th

Värdet av avancerad hemodynamisk övervakning

Maquet Volista Surgical Light


Vad kan vi göra för dig? Kontakta oss gärna