Välj region
Bekräfta

Vi minns alltid att vi påverkar andras liv, vi brinner för att hjälpa våra kunder att rädda liv och leverera utmärkt vård.

Våra fem kulturella kärnvärden – Passion, Samarbete, Öppenhet, Förträfflighet och Ägarskap – är en del av allt vi gör. Våra medarbetares passion för sitt arbete, vårt företag, våra kunder och deras patienter utgör kärnan i dessa värderingar. Här nedan kan du läsa mer om hur vi ger uttryck för våra värderingar.

Woman in hijab smiling

Passion

Det krävs en hel del för att göra skillnad i världen vi lever i. Vi bryr oss verkligen om våra kunder och patienterna de vårdar. Vårt engagemang bygger på vår önskan att förbättra människors hälsa och välmående. Vi lever upp till detta värde genom:

 • Visa entusiasm
 • Fokusera på lösningar som verkligen gör skillnad för människor
 • Utmana oss till att bli bättre
 • Visa våra kollegor att vi bryr oss om dem
 • Uppmuntra teamwork
Collaboration during employee meeting

Samarbete

Vi stärker samarbete genom öppen kommunikation och utbyte av bästa praxis. Genomtänkt och konstruktiv kritik från våra kollegor hjälper oss att övervinna hinder, arbeta effektivare och förbättra resultaten för våra kunder och deras patienter. Vi lever upp till detta värde genom:

 • Alltid vara lagspelare
 • Dela information och erfarenheter
 • Vara lojala mot teamet – även när vi inte är överens
 • Hjälpa kollegor
 • Anamma ”one team”-filosofin
Men in the warehouse smiling

Öppenhet

Att vara öppen enligt Getinges företagskultur handlar om att vara mottaglig för nya idéer och respektera andras input, och också om att ge och ta emot konstruktiv feedback. Vi uppmuntrar en transparent och ärlig kommunikation mellan alla. Vi lever upp till detta värde genom:

 • Positiv återkoppling
 • Att våga vara öppna – även när vi inte kan leverera det vi lovat
 • Att behandla alla med respekt
 • Att uppmuntra att man uttrycker olika åsikter
 • Att respektera beslut som redan fattats
Man focused on his work

Professionellt genomförande

Professionellt genomförande handlar om att ta fram de bästa produkterna och processerna och att arbeta med de mest kompetenta människorna. Det är ett teamarbete som kräver att alla engagerar sig. Bara genom att satsa på bästa möjliga rutiner inom alla områden kan vi verkligen förtjäna kundernas förtroende och bli marknadsledande. Vi lever upp till detta värde genom:

 • Alltid leta efter nya sätt att bli bättre
 • Dela med oss av bra idéer
 • Lära genom att lyssna
 • Välkomna förändring
 • Ha ett långsiktigt perspektiv
 • Hjälpa nya kollegor att snabbt finna sig tillrätta
Doctor in the unconventional outfit

Ansvar

Vi tar aktivt ansvar för våra beslut genom att alltid beakta vår personliga integritet samt etiska och moraliska aspekter i alla beslut som vi fattar. När vi tar ansvar för våra egna områden kan vi tillsammans skapa ett starkare team för att säkra de bästa resultaten för kunder och patienter. Vi lever upp till detta värde genom:

 • Engagera oss
 • Ha integritet och stå upp för moraliska och etiska beslut
 • Visa att vi litar på våra kollegor
 • Ha modet att fatta beslut
 • Hålla våra kollegor informerade