Välj region
Bekräfta

Getinge deltar i EU-projekt för utveckling av konstgjord placenta för nyfödda barn

Trots stora medicinska framsteg under de senaste 50 åren dör ett stort antal nyfödda barn varje år. Ett konsortium bestående av medlemmar inom den akademiska världen och branschorganisationer, däribland Getinge, har nu fått finansiering för att utveckla en konstgjord placenta som stödjer utvecklingen av lung- och njurfunktionen efter födseln – i ett försök att rädda livet på fler för tidigt födda barn.

Placentan är ett temporärt organ som utvecklas i livmodern under graviditeten. I livmodern förser placentan barnet med näringsämnen och syre samtidigt som den avlägsnar slaggprodukter från blodet. Efter födseln tas placentans funktion över av barnets organ. Men hos många av de för tidigt födda barnen som dör varje år är kroppen ännu inte tillräckligt utvecklad för en problemfri övergång.

– Dödsorsaken är ofta lungsvikt, ibland i kombination med njursvikt. Dödligheten hos för tidigt födda barn kan inte minskas genom optimering av befintliga tillämpningar eller förbättring av befintliga produkter. Därför krävs ett nytt tillvägagångssätt och det är vad det här nya forsknings- och utvecklingsprojektet kommer att undersöka, säger Dr Dieter Engel, Vice President Cardiopulmonary på Getinge.

Tillsammans med internationella partners från medtech-branschen och den akademiska världen i Kanada, Nederländerna, Tyskland och Irland kommer Getinge att delta i forskning och utveckling av en konstgjord placenta. Forskningsprojektet leds av University Hospital for Neonates, Children and Adolescents i Nürnberg, Tyskland och finansieras av *Horizon Europe, EU:s huvudfinansieringsprogram för forskning och innovation.

– Tanken är att den konstgjorda placentan ska anslutas till barnets navelsträng via kanyler. Under de kritiska första veckorna i barnets liv kan den ge naturligt stöd för andning, matning och blodrening, säger dr Engel.

I dagens intensivvård behandlas för tidigt födda barn ofta med hjälpmedel som huvudsakligen utvecklats för vuxna och som sedan anpassats för yngre patienter. De invasiva ingreppen och högriskingreppen som utförs på för tidigt födda barn kan leda till dödsfall eller livslånga funktionsnedsättningar.

– Tillsammans med våra partners använder vi ett tillvägagångssätt som utnyttjar det naturliga gränssnittet för vård av för tidigt födda barn – navelsträngen. Det är mindre invasivt vilket gör att riskerna minskar. Med hjälp av en konstgjord placenta hoppas vi kunna stanna tiden så att säga, så att det för tidigt födda barnet kan vidareutvecklas utanför livmodern, säger Ulrich Haag, Director Innovation and Technology Cardiopulmonary på Getinge.

Getinges roll i projektet är att ta fram en modul där syresättning och dialys kombineras.

– Det är ett spännande projekt – inte bara när det gäller produktutveckling, utan även på grund av samarbetet med våra partners i projektet. Vi expanderar vårt nätverk och får på så sätt insikt i forskningsaktiviteter från ledande institut i Europa. När lösningen så småningom blir tillgänglig på marknaden får vi möjlighet att hjälpa de allra yngsta patienterna att få en bättre start i livet. Vi är mycket entusiastiska över resultatet, sammanfattar Ulrich Haag.

*Horizon Europe är EU:s ramprogram för forskning och innovation för 2021–2027. Programmets syfte är att skapa ett kunskaps- och innovationsbaserat samhälle, konkurrenskraftig ekonomi samt bidra till en hållbar utveckling.

Files