Välj region
Bekräfta

Getinges partnerskap i Indien banar väg för AI på intensivvårdsavdelningen

Getinges samarbete med Indian Institute of Technology (IIT) i Mumbai är ett exempel på hur företaget stärker sina forskningsaktiviteter inom områden med växande betydelse. I nuläget ligger fokus för partnerskapet på ett system som med hjälp av artificiell intelligens (AI) gör det lättare för underbemannade intensivvårdsenheter (IVA) att upptäcka vilka patienter som är i störst behov av akutvård.

– Genom vår digitala strategi vill vi öka tillgängligheten för vårdpersonal och enheter. Projektet i Mumbai är ett utmärkt exempel på hur sjukhus med begränsade medel och resurser kan stöttas av digital teknik till låg kostnad, säger Ulf Andersson, Vice President Research & Platforms på Getinge.

Genom samarbete med akademiska partner, som till exempel forskarteamet vid IIT i Mumbai under ledning av professor Rohit Srivastava, strävar Getinge efter att hitta nya sätt att göra det möjligt för hälso- och sjukvårdspersonal att fokusera mer på patienter – i det här fallet genom att fastställa vilka som är i mest kritiskt skick.

Behovet av denna sorts stöd blev mer uppenbart under COVID-19-pandemin, då temporära intensivvårdsavdelningar i Indien med få utbildade läkare överväldigades av ett massivt flöde av patienter.

– Tänk dig att du har 50 patienter i kritiskt tillstånd och att du har två minuter på dig för var och en av dem. Vem ska du vända dig till först? Mycket hinner hända på dessa 100 minuter om man inte prioriterar rätt, säger dr Arnab Ghosh som leder AI-forskningsprojektet på IIT.

Dr Ghosh var en av Indiens hängivna ”Covid-19-kämpar” som själv fick uppleva behovet att ersätta traditionella triage-förfaranden med ett effektivt och prisvärt stödsystem.

– I det nuvarande samarbetet med Getinge fokuserar vi på en automatiserad process för prioriteringshantering av patienter på distans, berättar han. Genom att samarbeta med ett team av IT-studenter på vårt universitet har vi utvecklat ett system baserat på kameror vid patientsängen och en algoritm som bearbetar visuell input från kamerorna. Resultatet görs sedan tillgängligt för IVA-läkarna.

Systemet är helt autonomt och fungerar utan input från medicinsk utrustning vid patientsängen.

– Vi har haft mycket positiva resultat från de första prototyperna. Nästa steg är att i initiera ett fälttest med 25 kameror, förklarar prof. Srivastava. Denna lösning demonstrerar möjligheterna med IoMT (Internet of Medical Things) när det gäller att hitta smarta och kostnadseffektiva lösningar för att förbättra vården i länder som har svårt att erbjuda alla invånare högkvalitativ hälso- och sjukvård. Vi är stolta över projektet, som är ett av många pågående projekt i Indien som fokuserar på teknik med potential att gynna de allra fattigaste samhällena.

För forskarteamet på Getinge utgör den kliniska och tekniska erfarenheten som de erhållit från professor Srivastava och hans kollegor en värdefull tillgång.

– Vi är mycket glada över att samarbeta med en institution som har varit banbrytande inom biomedicinteknik under lång tid, och som har resulterat i flera kommersiella patent. Tillsammans tar vi fram nya innovativa lösningar för att ytterligare utveckla hälso- och sjukvården under de kommande åren, säger Sunil Joshi, Senior Director på Getinge Innovation Center i Bengaluru i Indien.

Läs mer om digitalisering av hälso- och sjukvård >>

Files