Välj region
Bekräfta

Pressmeddelande Göteborg den 18 juli 2023

Getinge kvartalsrapport april – juni 2023: Tillväxten överskuggas av utmaningar inom två produktområden

”Organiskt ökade Getinges omsättning med 1,3 procent i kvartalet medan orderingången minskade med 4,5 procent,” säger Mattias Perjos, VD & koncernchef. ”Arbetet med att lösa utmaningarna inom Acute Care Therapies har högsta prioritet och vi börjar se positiva effekter av det hårda arbetet. Efter kvartalets slut har vi fått tillbaka CE-certifikatet för vår aortaballongpump."

Inom affärsområdet Acute Care Therapies utvecklades merparten av verksamheten positivt, men utmaningar inom kvalitet och komponentbrist i produktområdena Cardiac Assist och Cardiopulmonary påverkade justerad EBITA med cirka -400 Mkr, vilket Getinge informerade om i juni.

”Arbetet med att lösa utmaningarna inom Acute Care Therapies har högsta prioritet och vi börjar se positiva effekter av det hårda arbetet,” säger Mattias Perjos, VD & koncernchef. ”I mitten av juli fick vi tillbaka CE-certifikatet för vår aortaballongpump. Vi har även fått ett förlängt undantag i Tyskland som möjliggör fortsatta leveranser av våra unika HLS/PLS-set för ECMO-behandling utan CE-märkning och från mitten av det tredje kvartalet kommer vi stegvis öka våra leveranser av intra-aortiska ballongkatetrar en av de produkter som har haft märkbart negativ inverkan på omsättning och resultat.”

Surgical Workflows försäljning var god medan orderingången var något lägre efter en längre tid med stark utveckling. Life Science växer inom erbjudandet riktat till traditionell läkemedels-produktion, men den fortsatt dämpade efterfrågan i biofarmasegmentet påverkade försäljning och justerad EBITA-marginal negativt.

Koncernens omsättning, marginaler och kassaflöde påverkades negativt av utmaningarna inom Acute Care Therapies, ofördelaktig produktmix och inflationstrycket som slår särskilt mot Surgical Workflows och stora delar av Life Science. Getinge kommer att intensifiera arbetet med att kostnadseffektivisera verksamheten, bland annat inom inköp där företaget ser goda möjligheter till förbättringar.

April – Juni 2023 i korthet

 • Nettoomsättningen ökade organiskt med 1,3 % och orderingången minskade med 4,5 % organiskt
 • Justerat bruttoresultat uppgick till 3 314 Mkr (3 355) och marginalen till 46,2 % (50,3)
 • Justerad EBITA uppgick till 495 Mkr (956) och marginalen till 6,9 % (14,3)
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 1,09 kr (2,33)
 • Fritt kassaflöde uppgick till 276 Mkr (129)
 • Efter periodens utgång:
  • 510(k)-godkännande erhölls av FDA för IVA-ventilatorn Servo-air® Lite
  • Behörig myndighet i Tyskland förlängde det nationella undantaget som möjliggör leveranser av HLS/PLS-set för ECMO-behandling utan CE-märkning från september 2023 till juli 2024
  • Organet för certifieringstjänster, TÜV SÜD, har beslutat att återinföra CE-certifikatet för Getinges aortaballongpump, Cardiosave

Telefonkonferens

Telefonkonferens med Mattias Perjos, VD & koncernchef, och Lars Sandström, Finansdirektör, hålls den 18 juli kl. 10.00 – 11.00 svensk tid.

Registrera dig via denna länk för att delta via telefonkonferens. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till telefonkonferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk. En inspelning finns tillgänglig här i tre år.

Mediakontakt

Lars Mattson, Head of Investor Relations
Tel: 010 335 0043
Email: lars.mattsson@getinge.com


Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2023, kl.08:00 CEST.

Kort om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Files