Välj region
Bekräfta

Pressmeddelande Göteborg den 23 oktober 2023

Getinge kvartalsrapport juli – september 2023: Ökad försäljning, succesivt stärkta marginaler och stabila kassaflöden

”Organiskt ökade Getinges omsättning med 5,7 procent i kvartalet,” säger Mattias Perjos, VD & koncernchef på Getinge. ”Inom Acute Care Therapies utvecklades merparten av verksamheten positivt. Omsättningen inom Life Science var oförändrad och Surgical Workflows växte i samtliga produktkategorier och regioner. Orderingången minskade totalt med 1,9 procent organiskt i kvartalet, vilket uteslutande kan kopplas till Acute Care Therapies.”

Koncernens marginaler och kassaflöde påverkades sekventiellt positivt av ökade leveranser av förbrukningsvaror inom främst Cardiac Assist. Fortsatt låg efterfrågan på produkter för utveckling och produktion av biofarmaceutiska läkemedel, direkt och indirekt löneinflation, samt kostnader för fältåtgärder inom Cardiac Assist och hantering av förpackningslösning inom Cardiopulmonary belastar dock resultatet negativt.

- I slutet av september fick vi ett förlängt undantag för leveranser av våra viktiga förbrukningsvaror för ECMO-behandling i EU, säger Mattias Perjos, VD & koncernchef. Det sträcker sig till slutet av september 2024, vilket ger oss marginal för att ha en godkänd förpackningslösning på plats.

Efter kvartalets utgång förvärvades Healthmark, ett ledande företag inom förbrukningsvaror för steril godshantering på den amerikanska marknaden. Healthmarks erbjudande kompletterar Getinges befintliga portfölj inom Infection Control mycket väl, med minimal överlappning. Dessutom slutfördes förvärvet av High Purity New England, som ingår i affärsområdet Life Science från och med Q4 i år.

Juli - September 2023 i korthet

 • Nettoomsättningen ökade med 5,7 % och orderingången minskade med 1,9 % organiskt
 • Justerat bruttoresultat uppgick till 3 890 Mkr (3 592) och marginalen till 51,1 % (51,8)
 • Justerad EBITA uppgick till 1 101 Mkr (1 170) och marginalen till 14,5 % (16,9)
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 2,66 kr (3,10)
 • Fritt kassaflöde uppgick till 1 072 Mkr (1 005)
 • Jeanette Hedén Carlsson, EVP Brand & Communication, beslutade sig för att avgå och process för att rekrytera ersättare har inletts
 • Efter periodens utgång:
  • Slutfört förvärvet av High Purity New England som ingår i Life Science från Q4 2023
  • Genomfört förvärvet av Healthmark som ingår i Surgical Workflows från Q4 2023

Telefonkonferens

Telefonkonferens med Mattias Perjos, VD & koncernchef, och Lars Sandström, Finansdirektör, hålls den 23 oktober kl. 10.00 – 11.00 svensk tid.

Registrera dig via denna länk för att delta via telefonkonferens. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till telefonkonferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk. En inspelning finns tillgänglig här i tre år.

Investor Relations kontakt

Lars Mattson, Head of Investor Relations
Tel: 010 335 0043
Email: lars.mattsson@getinge.com


Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2023, kl.08:00 CEST.

Kort om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Files