Välj region
Bekräfta

Getinge och CellRev lanserar plattform med potential att omvandla tillverkningen av allogen cellbehandling

Getinge har i samarbete med bioprocessföretaget CellRev utvecklat Livit ACE (Adherent Cell Expansion), en plattform för kontinuerlig cellbearbetning. Lösningen, som lanseras idag, är ett genombrott inom tillverkning av allogen cellbehandling.

– Båda våra företag är engagerade i att driva utvecklingen av livräddande behandlingar. I kombination med CellRevs teknik har våra senaste bioreaktorsystem potential att förändra tillverkningen av allogen cellbehandling, säger Sean Herdlein, Vice President Bio-Processing på Getinge.

Cellbehandlingsmarknaden är ett växande område och ett antal pågående studier visar att efterfrågan fortsatt kommer öka. Flera stora läkemedelsföretag investerar i tillverkningsanläggningar för cellbehandling och för det krävs rätt infrastruktur.

– Partnerskapet gör det möjligt för utvecklare av behandlingar, Contract Development and Manufacturing Organizations (CDMO) och biofarmaceutiska företag att möta den förväntade efterfrågan. Livit ACE kommer vara det främsta teknikerbjudandet för alla tillverkningsprocesser av adherenta celler där ett betydande antal celler krävs, säger Sean.

Tack vare plattformen kan processkapaciteten och produktkonsekvensen förbättras jämfört med befintliga tekniker. Genom att öka produktiviteten i processen kan Livit ACE även minska den totala kostnaden per dos med mer än 50 %. Dessutom har plattformen potential att minska en betydande mängd engångsartiklar i arbetsflödena för adherent cellodling.

– Vi har använt Getinges utrustning i många år, och är glada över att få samarbeta för att gemensamt kommersialisera vår kontinuerliga processplattform. Redan från dag ett var vi imponerade av Getinges vision för framtida processtekniker och deras stöd har varit fantastiskt, säger Chris Green, Chief Executive Officer på CellRev.

Läs mer om Livit ACE >>

Files