Välj region
Bekräfta

Pressmeddelande Göteborg, den 27 mars, 2024

Getinge publicerar årsredovisning för 2023

Idag publicerar Getinge sin årsredovisning för 2023 inklusive en hållbarhetsredovisning, som sammanfattar ett år med stora kontraster. Det globala medtechbolaget hade ett år av försäljningsrekord, två större förvärv och lyckade produktlanseringar, mitt under det fortsatta kriget i Europa, kvalitetsutmaningar i två produktområden och ihållande inflationstryck.

"2023 var dynamiskt på många sätt, med både framgångar och prövningar som vi hanterade med motståndskraft och innovationsförmåga. Liksom många andra upplevde vi vissa motvindar," säger Mattias Perjos, VD och koncernchef på Getinge.

Företaget tog sig an kvalitetsutmaningar inom produktområdena Cardiac Assist och Cardiopulmonary, och adresserade dem med beslutsamhet. Bristerna identifierades på grund av förbättringar i Getinges kvalitetssystem och adresseras 2024.

"Vi har ett stort engagemang för kvalitet och hållbarhet," säger Mattias. "Det är inte något som hanteras separat; utan det är en del av vår strategi och finns med i allt vi gör. Vi gör löpande framsteg i hållbarhetsarbetet och vi strävar efter att göra ännu mer."

Under 2023 förblev kundlojaliteten till Getinge stark, drivet av en portfölj av innovativa produkter och ett dedikerat team.

"Våra kunders förtroende är vår största framgång," säger Mattias. "En världsledande position inom flera produktområden handlar inte bara om våra tidigare innovationer: det handlar om vårt löpande åtagande att rädda och förbättra liv. Idag hjälper våra produkter till att rädda tio miljoner liv per år, och vi vill fördubbla den siffran.”

Mattias noterar att omvärldstrender så som en åldrande befolkning, digitalisering och AI, tillsammans med ett växande fokus på hållbarhet från både Getinge och kunderna kan komma att påverka förutsättningarna framåt.

"Dessa trender öppnar upp för nya möjligheter för oss att förbättra vårt erbjudande och integrera hållbarhet ytterligare i våra lösningar," förklarar han.

2023 avslutades med starka försäljningssiffror och ett stabilt kassaflöde, men marginalerna pressades av kvalitetskostnader och mixeffekter. Mattias ser optimistiskt på 2024.

"Efterfrågan på våra lösningar förblir robust, och de positiva signaler vi får från diskussioner och undersökningar med våra kunder motiverar oss ytterligare att fortsätta göra livräddande teknik tillgänglig för fler människor," avslutar Mattias.

Getinges årsredovisning för 2023, inklusive en hållbarhetsredovisning, finns tillgänglig på https://www.getinge.com/se/.

Investor Relations:

Lars Mattsson, Head of Investor Relations
Tel: +46 (0)10 335 0043
E-post:
 lars.mattsson@getinge.com

Media contact:

Caroline Örmgård, Head of Public & Media Relations
Tel: +46 (0)10 335 0041
E-post:
 caroline.ormgard@getinge.com

Denna information är sådan information som Getinge AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars, 2024 kl. 09.00 CET.

Om Getinge
Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har utvecklats för att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, kardiovaskulära procedurer, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har cirka 12 000 medarbetare världen över och produkterna säljs i mer än 135 länder.

Files