Välj region
Bekräfta

Med kompakt design och hållbara prestanda ger Getinges cGMP-diskmaskin renrumseffektivitet en ny innebörd

Idag presenterar Getinge GEW 888 neo, en cGMP-diskmaskin utformad för att effektivisera renrumsutrymmen. GEW 888 neo är designad för att uppfylla de strängaste kraven inom den biofarmaceutiska industrin och gör det möjligt för kunder att maximera sina renrumsutrymmen.

Renrumsutrymmen är en värdefull facilitet för alla biofarmaceutiska företag, och designen av GEW 888 neo främjar utformningen av dessa utrymmen. Tack vare en kombination av mindre platsbehov och exceptionell diskkapacitet kan biofarmaceutiska företag optimera sin installation och få ut mesta möjliga av sina renrumsanläggningar.

– En av egenskaperna hos GEW 888 neo är förmågan att leverera hållbara prestanda samtidigt som högkvalitativa diskresultat säkerställs. Diskmaskinen har en reducerad vatten- och energiförbrukning och bidrar därmed till renare miljö och lägre driftskostnader. Den robusta konstruktionen och högkvalitativa komponenter garanterar lång livslängd med minimerade stilleståndstider och låg total ägandekostnad, säger Robert Hohner, Product Line Manager Life Science washers på Getinge.

GEW 888 neo har en användarvänlig design tack vare placeringen av det intuitiva pekskärmsgränssnittet och tillägget av lastställsidentifiering och autostart-systemet som underlättar hanteringen och garanterar säker och effektiv drift i renrumsmiljön. Gränssnittet stöder aktuella branschkrav och möjliggör problemfri anpassning till förändrade krav. Dess vertikala utrymmesbesparande skjutdörr möjliggör en ergonomisk lastning/avlastning av laststället. Lastställets identifiering & AutoStart-systemet garanterar att korrekt validerat program är förvalt, eller startas automatiskt när lastningen har slutförts. Identifieringen kommer att loggas på batchrapporten och revisionsspåret för att säkerställa spårbarhet.

– Utöver sin kompakta storlek och hållbara prestanda möjliggör GEW 888 neo hög kapacitet och tillförlitlighet i rengöringsprocesser. Den höga diskkapaciteten garanterar effektiv bearbetning av produktionsutrustning, komponenter och glasgods. Den toppmoderna patenterade sköljningsprocessen i ett enda steg säkerställer optimala prestanda med mycket låg förbrukning av vatten för injektion (WFI). Denna nya innovativa tekniska lösning gör att vi kan utföra flera sköljningar i slut- eller försköljningsfasen. Flexibiliteten som detta innebär uppskattas mycket av våra kunder, förklarar Robert.

Driftstopp utgör en betydande utmaning för produktionslinjer, därför introducerar GEW 888 neo ett I/O-länksystem, som är ett kommunikationsprotokoll för sensorer och ställdon som ansluts via fältbussanslutningar.

– Det möjliggör kommunikation vid fel och minskar behovet av kabeldragning. Dessutom kan systemet enkelt anpassas om ytterligare funktioner skulle krävas i framtiden. I det stora hela kommer I-O-länksystemet att säkerställa högre drifttid och bättre övervakning, säger Robert.

Han fortsätter:

– Vår GEW 888 neo representerar tekniska framsteg inom renrumsdiskmaskiner. Dess kompakta design, hållbara prestanda och utmärkta diskkapacitet gör det möjligt för våra kunder att optimera sin renrumsverksamhet och uppnå oöverträffad effektivitet.

Lanseringen av GEW 888 neo är ett bevis på Getinges engagemang för att främja utveckling och innovation inom life science-branschen och leverera lösningar som uppfyller kundernas behov.

Läs mer om Getinges GEW 888 neo >>

Mediakontakt:

Caroline Örmgård, Head of Public & Media Relations
Tel: 010 335 0041
E-post: caroline.ormgard@getinge.com

Om Getinge
Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har utvecklats för att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, kardiovaskulära procedurer, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har cirka 12 000 medarbetare världen över och produkterna säljs i mer än 135 länder.

Files