Välj region
Bekräfta

Getinge ökar närvaron på den norska marknaden

Getinge intensifierar nu sina satsningar på den norska marknaden för att ytterligare stärka samarbeten inom sjukvårdssektorn i Norge. Satsningen grundar sig i medtechbolagets syfte: att göra livräddande teknologi tillgänglig för fler människor.

Getinge ser stor potential på den norska marknaden och ökar nu satsningen på närmare samarbeten med kunder inom sjukvårdssektorn. Fram till nyligen har stora delar av produktportföljen inom anestesi, ventilation, operationsbord, operationslampor samt pendlar sålts via en distributör.

”Det har varit ett mycket gott samarbete, men nu vill vi få en mer direkt närvaro för att bättre förstå och möta de specifika behoven hos våra norska kunder. Det är en mycket intressant marknad där vi ser potential att kunna göra ännu mer nytta med våra lösningar,” säger Magnus Back, vd för Getinge Nordics.

Trenderna man ser är samma som på många andra marknader; det handlar bland annat om att kunna erbjuda vård som är mer kostnadseffektiv, att attrahera medarbetare inom vården och öka deras nöjdhet och välmående, samtidigt som lösningarna blir mer digitala och resurseffektiva.

”Vi ser tydligt hur vården blir mer och mer digitaliserad, där nya möjligheter avseende både patientflödeseffektivitet och ökning i produktionskvalitet öppnar upp. Detta blir särskilt viktigt när vi ser att arbetsbördan ökar i vården, samtidigt som arbetskraften inte ökar i samma takt. Digitala lösningar kan stötta medarbetarna i att få en bättre arbetsvardag, med möjlighet att lägga mer tid på patienterna istället för på administration,” säger Magnus Back.

Med satsningen hoppas Getinge stärka sitt varumärke på den norska marknaden och skapa fler samarbeten i strävan efter att göra livräddande teknologi tillgänglig för fler människor.

Investor Relations:

Lars Mattson, Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0)10 335 0043
E-post: 
lars.mattsson@getinge.com

Mediakontakt:

Caroline Örmgård, Head of Public & Media Relations
Telefon: 010 335 0041
E-post:
caroline.ormgard@getinge.com

Om Getinge
Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har utvecklats för att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, kardiovaskulära procedurer, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har cirka 12 000 medarbetare världen över och produkterna säljs i mer än 135 länder.

Files