Välj region
Bekräfta

Bevisa läckagesäkerheten i DPTE®-systemet

Ämne
Farmaceutisk produktion
Ämne
Farmaceutisk produktion
Prenumerera

Håll dig informerad! Prenumerera på de senaste artiklarna

Säker och steril överflyttning vid läkemedelsproduktion

DPTE®-systemet utgör branschstandarden för säker steril överflyttning inom läkemedelsproduktion. Det minskar manuella ingrepp och därmed kontaminationsrisken.

Steril överflyttning av komponenter och annat material från ett område till ett annat har alltid varit ett stort orosmoment inom läkemedelsproduktion. Det smarta patenterade DPTE®-systemet utgör en läckagesäker, dubbelriktad lösning.

Säker överflyttning

DPTE®-systemet utformades ursprungligen som en lösning för säker och trygg överflyttning av kärnbränsleprodukter. Idag utgör det normen inom biofarmaceutisk produktion och det finns fler än 40 000 installerade enheter världen över.

I Getinges white paper förklaras hur man kombinerar de två DPTE® Alpha- och Beta-delarna för att säkert ansluta två sterila volymer och flytta dem genom en mindre steril zon så att aseptiska eller toxiska material kan överflyttas utan läckage.

Partikel- och mikrobiella läckagetester utfördes under rigoröst kontrollerade testförhållanden för att man skulle demonstrera sterilitetsprestandan hos DPTE®-behållarna.

Denna validerbara och reproducerbara prestanda när det gäller säkerhet, lufttäthet och skydd mot partikel- och mikrobiell kontaminering gör DPTE®-systemet till en branschledare.

Hur fungerar DPTE®-systemet?

Infographic DPTE® System Aseptic Campaign

1. Montera ihop DPTE® Alpha- och Beta-delarna

Alpha-delen monteras på ett stöd – vanligtvis en isolator, RABS, BSC eller ett renrum – Beta-delen består av en behållare, påsar eller liknande som används för överflyttning av komponenter, fasta ämnen eller vätskor.

2. Vrid Beta-delen 60° för att säkerställa att den sluter tätt

Alpha- och Beta-delarna kopplas samman genom att de roteras manuellt 60°, vilket gör att dörrarna lossnar från stöden och sammanfogas. Läpptätningarna gör att den nya enheten sluter tätt.

Infographic DPTE® System Aseptic Campaign

3. Öppna dörrarna utan att steriliteten eller inneslutningen äventyras

Dörrarna kan nu öppnas utan att steriliteten eller inneslutningen äventyras. Kombinationen av DPTE® Alpha- och DPTE® Beta-delarna utgör en validerad lösning. Tillsammans möjliggör de mycket säker överflyttning så att du kan skydda din produktion.

Säker och steril överflyttning vid läkemedelsproduktion

DPTE®-systemet utgör branschstandarden för säker steril överflyttning inom läkemedelsproduktion. Det minskar manuella ingrepp och därmed kontaminationsrisken.

Ta reda på mer om en beprövad metod för minimering av mikrobiell kontamination samtidigt som produktionstakten hålls uppe.

Get the white paper

Download the white paper

Relaterade artiklar