Välj region
Bekräfta

Tillämpning av DPTE®-överflyttningssystemet på en handskbox

Ämne
Farmaceutisk produktion
Operator connecting a DPTE® Beta Container to a DPTE® alpha port
Ämne
Farmaceutisk produktion
Prenumerera

Håll dig informerad! Prenumerera på de senaste artiklarna

Tillämpning av DPTE®-överflyttningssystemet på en handskbox

Getinges DPTE®-Betabehållare används bland annat för säker och läckagefri överföring av högpotenta aktiva farmaceutiska ingredienser (HPAPI).

Säker och läckagefri överflyttning av HPAPI:er

Operator opening a DPTE® Alpha rapid transfer port

I ett nyligen genomfört projekt kontaktades Flow Sciences av en kund som var i behov av en särskild inhägnad för inneslutning. De behövde säkerställa säker och läckagefri överflyttning av HPAPI:er (högpotenta aktiva farmaceutiska ingredienser) från en inneslutning till en annan. Kunden hade utformat interna policyer som begränsade användarnas exponering av andningsvägarna under 8 timmar, uttryckt som ett 8-timmars tidsvägt genomsnitt (Time Weighted Average, TWA). Exponeringen skulle vara mindre än 500 nanogram per kubikmeter luft (<500 ng/m3) i andningszonen.

Skapa en säker handskboxarbetsstation

Operator opening a DPTE® Alpha rapid transfer port

Flow Sciences kund använde redan Getinges DPTE® Beta-behållare (DPTE® PE-behållare) av polyeten i sin anläggning. Flow Sciences arbetade med det som kunden redan hade på plats för att utforma en högpresterande lösning som utnyttjade den befintliga validerade resursen. Flow Sciences-teamet skapade en säker handskboxarbetsstation med en Getinge DPTE® Alpha Rapid Transfer Port för anslutning till kundens befintliga DPTE®-Betabehållare. När Alfa- och Betakomponenterna har anslutits bildar de en enda enhet. Tätheten säkerställs av läpptätningarna på den nya enheten som kan öppnas utan att steriliteten eller inneslutningen bryts.

”Flow Sciences är ett lösningsbaserat företag”, säger Ray Ryan, grundare av och ordförande för Flow Sciences. ”Ibland har vi lösningen klar, men för det mesta måste vi utveckla en lösning för att kunna uppfylla branschens behov.”

Säker metod för dubbelriktad överflyttning

”DPTE®-överflyttningssystemet är erkänt som den säkraste metoden för dubbelriktad överflyttning i aseptiska eller toxiska arbetsområden, utan att inneslutningen eller steriliteten bryts”, säger Keith Savage, Technical Sales Engineer på Getinge. ”Vi är glada över att Flow Science på ett framgångsrikt sätt använder DPTE®-överflyttningssystemen för att uppfylla kundernas behov för aseptiska överflyttning”

Ta reda på hur Flow Sciences utformade en högpresterande lösning för en säker handskboxarbetsstation med en Getinge DPTE® Alpha Rapid Transfer Port för anslutning till slutanvändarens befintliga DPTE® Beta-behållare.

Läs Flow Sciences fallstudie ”Integrating a DPTE® transfer system to the Flow Sciences, Inc. Glovebox Workstation”.

Relaterade artiklar