Välj region
Bekräfta

Inneslutning av API:er som släpps ut vid komponenttvätt

Ämne
Farmaceutisk produktion
Operator working in a drug manufacturing
Ämne
Farmaceutisk produktion
Prenumerera

Håll dig informerad! Prenumerera på de senaste artiklarna

Inneslutning av API:er som släpps ut vid komponenttvätt

För läkemedelsföretag som tillverkar läkemedel med farliga eller potentiellt farliga aktiva farmaceutiska ingredienser (API:er) är personal- och miljösäkerhet av största vikt. API:er är en normal biprodukt från läkemedelsproduktion, forskning och utveckling och kan släppas ut i lastnings- och serviceområdet via komponentrengörings-/diskprocessen.

Företag som tillverkar läkemedel med farliga eller potentiellt farliga API:er behöver därför en lösning som fungerar med cGMP-diskmaskiner för att säkerheten för personal och miljö vid rengöring av utrustning och komponenter ska kunna säkerställas.

 

Lösningen

Getinges frånluftsenhet är en fristående tillvalslösning som fångar upp potenta och högpotenta API:er och förhindrar att dessa släpps ut i produktions-, service- och lastningsområden. Genom att använda en frånluftsenhet för begränsning av API:er som släpps ut efter en komponenttvättcykel kan man minska personalens exponering vid tvättprocessen. Systemet använder ett högeffektivt HEPA-filtreringssystem med påse-in‑påse-ut‑enhet för att fånga upp kvarvarande HPAPI:er och API:er från rengöringsprocessen, vilket förhindrar utsläpp till serviceutrymmet och andra angränsande utrymmen. Dessutom har frånluftsenheten en OEB-inneslutning på nivå 5 för högsta personsäkerhet mot API-partiklar.

OEB Containment Level

Ladda ner applikationsbeskrivningen här:

Download the application brief on Air Exhaust Unit for CGMP GEW Washers
Get the application brief

Download the application brief

Relaterade artiklar