You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Covid-19 resurscenter

Orent område – mottagning, sortering och förrengöring

Efter en visuell inspektion kan de smutsiga föremålen placeras direkt på ställen och laddas i diskdesinfektorerna eller rengöras manuellt. Manuell rengöring kan ske genom blötläggning, avspolning med rengöringspistol och/eller ultraljudsrengöring innan godset placeras i diskdesinfektorn.

Sortiment inom förrengöring och arbetsflöden

Att ha tillgång till rätt rengöringsutrustning är viktigt för att kunna optimera hanteringen av ömtåliga instrument och anestesiutrustning. Efter en visuell inspektion kan smuts avlägsnas från ett instrument på flera sätt. Antingen rengör man instrumentet manuellt med ett ytaktivt medel eller i vatten med rengöringsmedel eller också kan man använda en av våra ultraljudsrengörare.

Läs mer om vårt sortiment av förrengöring

Getinge Clean rengöringsmedel

Getinge Clean är ett heltäckande sortiment av rengöringsmedel för bästa möjliga resultat i kombination med en effektiv och ekonomisk kapacitet. Getinge erbjuder dessutom konsulttjänster så att du kan få expertråd om optimerad dosering, smartare processer och hjälp att välja rätt produkter.

Läs mer om våra rengöringsmedel

Getinge Clean Management System

Getinge Clean Management System är ett centralt doseringssystem som kan anslutas till diskdesinfektorer, ultraljudsrengörare och manuella rengöringsstationer för att se till att rätt mängd rengöringsmedel används oavsett var på sjukhuset rengöringen äger rum.

Läs mer om Clean Management System

Fallstudie: Länssjukhuset i Kalmar – förbättrade både ergonomi och miljö på samma gång

Före installationen var man tvungen att fylla på rengöringsmedel manuellt varannan vecka, något som krävde lyft av tunga behållare. Numera behöver man bara fylla på det centraliserade systemet fyra gånger per år.

Läs mer om hur du kan skapa en säker och produktiv arbetsmiljö

Getinge SMART – vagnar som passar alla

Getinge SMART är distributionsvagnar utformade för effektiv och ergonomisk transport av korgar och/eller behållare. Vagnarna används i packningsområden i sterila områden och för transport till/från orena områden i hela sjukhuset.

Läs mer om våra SMART-vagnar

Getinge Care – när varje liv räknas

Getinge erbjuder ett komplett sortiment av eftermarknadstjänster som är framtagna för att maximera dina investeringars livslängd och långsiktiga värde. Vi tillhandahåller verktygen som hjälper dig att ta hand om många människor så att de kan återhämta sig.

Sleeping child in hospital

Integrera dina arbetsflöden

Effektivisera arbetet med våra toppmoderna IT-för patientflödeshantering, operationssalsintegration och sterilgodshantering. Vi kan hjälpa dig att skapa en bättre, säkrare och mer strukturerad sjukhusvistelse för dina patienter.