You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Covid-19 resurscenter

Följ länken nedan för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig i kampen mot Covid-19.

Läs mere

Nurse holding hands with a baby

Lösningar som bevarar livets mirakel

När teknik och behandlingar utvecklas och blir allt mer sofistikerade ökar också behovet av integrerade lösningar och tillgång till kunskap. Som din fullservice-partner finns vi alltid till hands, så att du kan fortsätta att erbjuda bästa möjliga sjukvård, utan att göra avkall på kvalitet och säkerhet.

Life science

Getinge Life Science erbjuder ett omfattande sortiment av utrustning, teknisk expertis och konsultation. Tillsammans uppfyller dessa lösningar både standardiserade och specialiserade processbehov för att förebygga kontamination i farmaceutisk produktion, biomedicinsk forskning, produktion av värmekänslig utrustning samt i olika laboratorietillämpningar.

Läs mer om Life science

Integrated Workflow Solutions

With IWS, we offer you a safer, integrated and better utilized facility that supports greater consistency and efficiency, enabling healthcare professionals to focus on delivering the best possible care for patients.

Read more about IWS

Bypassoperation på slående hjärta

Bypassoperation på slående hjärta eller koronar bypassoperation utan hjärt-lungmaskin (OPCAB) är ett intressant alternativ till konventionell bypassoperation. Det har visat sig minska morbiditet och dödlighet hos patienterna, minska incidensen av akut njursvikt och antalet transfusioner, förbättra det postkirurgiska neurologiska resultatet, samt minska den postoperativa strokerisken och förkorta återhämtningstiden.

Läs mer om Bypassoperation på slående hjärta

Service

Getinge erbjuder ett komplett sortiment av eftermarknadstjänster som är framtagna för att maximera dina investeringars livslängd och långsiktiga värde. Vi erbjuder verktygen som hjälper dig i arbetet att ta hand om en mängd människor på deras väg till återhämtning.

Läs mer om Service

Kardiopulmonell bypass

Vår heltäckande portfölj med högkvalitativa produkter för extrakorporeal cirkulation vid hjärtkirurgi innehåller livsuppehållande utrustning och förbrukningsartiklar, som bland annat hjärtlungmaskiner, heater-coolerenheter, oxygenatorer, pumpar, reservoarer, filter, katetrar och kanyler. I vårt stora utbud hittar du lösningar som passar patienternas individuella behov och den aktuella operationen.

Läs mer om Kardiopulmonell bypass

Sjukhusavdelningar

In a profession where health and lives are at stake, we ́re dedicated to ensuring that you can do your job under the best possible conditions. Find out what a partner for full therapy concepts, who o ers complete settings for operating rooms, ICUs and CSSDs, can do when it comes to integrated solutions and patient outcome.

Läs mer om Sjukhusavdelningar

Akutsjukvård

Getinge offers a variety of innovative acute care therapies for clinical professionals practicing in a hospital setting. We strive to improve daily patient management through future-oriented technology and continuous investment in advanced clinical solutions that reduce costs and improve patient outcomes.

Läs mer om Akutsjukvård

Planering och implementation

Getinge builds workplaces that not only keep up with today’s demands, but stay ahead of future growth. We combine our knowledge of efficiency and ergonomics with an intensive analysis of the real-life flow of patients, personnel and instruments in your healthcare facility. What begins with intelligent and forward-thinking planning results in comprehensive, efficient and cost-effective solutions that optimize your long-term workflow.

Läs mer om Planering och implementation

Holistic patient transfer

PILOT is a patient-centered transfer system that eliminates the barriers to using intraoperative whole-body angio, CT, and MR imaging at any point during the procedure. The patient can be transferred seamlessly throughout the entire hospital and between imaging modalities without repositioning.

Läs mer om Holistic Patient Transfer