You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Covid-19 resurscenter
Getinge Solutions

Lösningar som bevarar livets mirakel

Lösningsområden för sjukhusavdelningar

Kardiovaskulär kirurgi och thoraxkirurgi

Läs mer om teknik och kunskap för hjärt- och thoraxkirurgi som hjälper dig före, under och efter den kirurgiska behandlingen.

Läs mer om Kardiovaskulär kirurgi och thoraxkirurgi

Operationssal

Vårt mål: att hjälpa dig leverera vård i världsklass. Vårt heltäckande erbjudande bygger på årtionden av praktisk erfarenhet i operationssalar. Starka kundrelationer och djup förståelse för operationsmiljöer har hjälpt oss att leverera lättanvända lösningar för din operationssal.

Läs mer om operationssalar

Intensivvård

Inom intensivvården sker ständiga förbättringar. Mer skalbara infrastrukturer, effektivare arbetsflöden och mer givande miljöer för både patienter och personal.

Läs mer om Intensivvård

Sterilgodshantering

Getinge är experter på att skapa smidiga arbetsrutiner för rengöring, desinfektion och sterilgodshantering. Vi kan hjälpa dig att utforma effektiva rutiner som ser till att hela processen från att instrumenten har använts till att de är sterila och klara för användning igen blir så smidig och kostnadseffektiv som möjligt.

Läs mer om rengöring och sterilgodshantering

Informations- och infrastrukturlösningar för sjukhus

Optimera vårdflöde vid operation

Maximera resursutnyttjandet och förbättra samordningen med vår lösning för operationsplanering. Vi kan hjälpa dig att planera, styra och optimera vårdflödet före, under och efter operation.

Ta reda på mer om operationsplanering

Integration i operationssalen

Med vårt integrationssystem levererar vi video-, utrustning- och kommunikationsintegration för en enklare, säkrare och mer effektiv arbetsmiljö.

Ta reda på mer om integration i operationssalen

Hantering av steril utrustning

Vi erbjuder lösningar som förenklar processerna inom sterilgodshantering för att ge dig fullständig spårbarhet och säkerställa att instrumentleverans för operationer sker i rätt tid.

Läs mer om sterilgodshantering

Klinisk logistik

Vår lösning för klinisk logistik möjliggör smidig samverkan, samarbete och kommunikation på och mellan avdelningar, och därigenom optimerade processer.

Läs mer om klinisk logistik

System för patientförflyttning

För att undvika omplacering av patienten vid skifte mellan operationsbord och bildbehandlingsmetod har Getinge samarbetat med Siemens Healthineers för att utveckla PILOT-systemet.

Läs mer om Holistisk patientförflyttning

Practice clinics and Ambulatory Surgery Centers

From project planning through process optimization to commissioning and maintenance, you receive high-quality, perfectly coordinated equipment and reliable service from a single source.

Läs mer om Ambulatory surgery centers

Connected Solutions

Getinge Online gör att arbetet med att säkerställa högsta möjliga prestanda och tillgänglighet för din Getinge-utrustning kan ske framför datorn, via din personliga webbportal.

Läs mer om Connected Solutions

Life Science

Farmaceutisk produktion

Stränga krav på sterilitet inom farmaceutisk produktion Medicin som tillverkas inom läkemedelsindustri är den första och sista försvarslinjen inom patientvården. Den farmaceutiska industrin kräver maximal driftstid och kapacitet i sin produktion. Samtidigt krävs skydd mot mikrobiell kontamination och partikelkontamination för att medicinska produkter garanterat ska vara kontaminationsfria.

Läs mer om Farmaceutisk produktion

Forskningslaboratorier

Sökandet efter nya botemedel och behandlingar Forskning leder till upptäckter, vilka i sin tur leder till utveckling av nya behandlingar och botemedel inom hälso- och sjukvård för både människor och djur. Specialister inom life science har mycket varierande behov, men de delar samma utmaningar – höga krav på renlighet, tillförlitlighet, repeterbarhet och skalbarhet.

Läs mer om Forskningslaboratorium

Getinge 360-degree Services

360-degree Services från Getinge

Getinge erbjuder ett komplett utbud av tjänster för förbättrade arbetsflöden, förbättrad drifttid för utrustningen och nöjdare personal och patienter. Vi har den tekniska och kliniska kunskapen som krävs för att leverera toppmodern utrustning och högteknologiska lösningar.

Läs mer om Getinge 360-degree Services