You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Covid-19 resurscenter

Följ länken nedan för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig i kampen mot Covid-19.

Läs mere

3 000 000 sprutor om dagen
360 produktionsdagar
2 autoklaver

På Getinge är vi övertygade om att biofarmaceutiska produktionsanläggningar blir bättre när alla jobbar tillsammans. När du behöver uppnå resultat av högsta möjliga kvalitet är vi med dig varje steg på vägen.
Together as one.

Med passion för framtiden

Oavsett om du producerar dagens botemedel eller upptäcker framtidens, är den gemensamma utmaningen att förhindra kontamination. Vi ger dig support så att du kan säkerställa en produktiv och kontaminationsfri forsknings- eller produktionsmiljö.

Att hitta ett nytt botemedel

Hur överlever man en sjukdom som saknar botemedel? Det är en av många utmaningar som sträcker sig bortom sjukhusets väggar, till forskning och utveckling inom livsvetenskap. Se hur en Getingemedarbetare sätter hoppet till forskarna när sjukhuset saknar ett botemedel för hans svårt sjuka dotter.

 

Att förebygga kontamination vid forskning och produktion

Getinge Life Science erbjuder ett omfattande sortiment av utrustning, teknisk expertis och konsultation. Tillsammans uppfyller dessa lösningar både standardiserade och specialiserade processbehov för att förebygga kontamination i farmaceutisk produktion, biomedicinsk forskning, produktion av värmekänsliga produkter samt i olika laboratorietillämpningar.

Tillförlitliga farmaceutiska produktionsprocesser

Getinge tillhandahåller lösningar för dina unika utmaningar. Vi hjälper dig att uppfylla de strikta riktlinjerna beträffande renlighet och sterilitet samt att skapa processer med hög kapacitet och produktivitet.

Skydda vetenskaplig data och dess integritet vid biomedicinsk forskning

Garantera integritet av vetenskapliga data vid din forskningsanläggning. Vi ger dig arkitektsupport och stöd i utveckling av processer, arbetsflöde samt val av utrustning.

Säkerställ kontaminationsfri laboratorieutrustning

Smutsiga glasredskap, kemikalierester och mikrobiologiska orenheter kan orsaka felaktiga testresultat. Getinge tillhandahåller lösningar som eliminerar kontamination och samtidigt säkerställer den optimala användningen av varje kunds unika labutrymme och resurser.

Säker och produktiv sterilisering av värmekänslig utrustning

Vi hjälper dig att förkorta processutvecklings- och produktionstiden. Genom att kombinera våra steriliserings- och automatiseringslösningar med kunskap och expertis kan vi leverera effektiva nyckelfärdiga system som uppfyller din anläggnings unika krav.

Teknisk support för att skapa optimala lösningar till dina specifika tillämpningar

Vi kan hjälpa dig att planera för optimala kontaminationsförebyggande lösningar som skapar värde i dina forsknings- och produktionsprocesser. Vi har omfattande expertiskunskap och förstår våra kunders utmaningar och behov inom Life Science-branschen.

Lär dig mer av våra experter

Var du än befinner dig i världen kan du lita på Getinge

Getinges global räckvidd tillsammans med installationer världen över ger oss möjlighet att hjälpa dig var du än befinner dig.