You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Covid-19 resurscenter
Sterile reprocessing - clean zone

Rent område
– inspektion och paketering

När det rena (men ännu inte sterila) godset lämnar diskdesinfektorn anländer det till det rena området för sortering, inspektion och paketering. Getinge har ett komplett sortiment med praktisk och lättanvänd utrustning för dessa arbetsuppgifter som också kan anpassas för olika behov och kapacitet.

Diskdesinfektorer med
4–18 DIN-galler

Getinge har ett brett sortiment av diskdesinfektorer, både enkeldörr och dubbeldörr för genomräckning, samtliga välkända för utmärkta rengörings- och desinfektionsresultat. Alla modeller erbjuder mycket god lastkapacitet samtidigt som de kräver minimalt med utrymme.

Läs mer om våra diskdesinfektorer

Låt personalen arbeta säkert och produktivt

Getinge Automation System för diskdesinfektorer maximerar effektiviteten. Orena instrument transporteras säkert genom rengöring, desinfektion, inspektion och packning. 

Läs mer om hur effektiviteten kan maximeras

Getinge Clean rengöringsmedel

Getinge Clean är ett heltäckande sortiment av rengöringsmedel för bästa möjliga resultat i kombination med en effektiv och ekonomisk kapacitet. Getinge erbjuder dessutom konsulttjänster så att du kan få expertråd om optimerad dosering, smartare processer och hjälp att välja rätt produkter.

Läs mer om våra rengöringsmedel

Inspektion och paketering

Våra bord och tillbehör är utformade för att ge flexibilitet, god ergonomi och renlighet. De är speciellt utformade för användning i packningsområdet och har släta ytor som är perfekta för att sortera och inspektera kirurgiska instrument.

Läs mer om våra ergonomiska lösningar

Förvissa dig om steriliteten
- med Getinge Assured-indikatorerna

Genom rutinmässig användning av Getinge Assured produkter för rengöringskontroll får du oberoende verifiering så att rengöringsprocessen är effektiv och konsekvent. För en slutgiltig kontroll av en väl utförd rengöring erbjuder vi också ett komplett sortiment för testning av restprotein på ytor och instrument – inklusive rörformiga instrument och endoskop.

Läs mer om våra rengöringskontroller

Getinge Smart
– vagnar som passar alla

Getinge Smart distributionsvagnar är utformade för effektiv och ergonomisk transport av korgar och/eller behållare. Vagnarna används i packningsområden i sterila områden och för transport till/från orena områden i hela sjukhuset.

Läs mer om våra Smart-vagnar

Getinges heltäckande tjänster
- Omsorg om dem som bryr sig

Getinge erbjuder tjänster och expertis för att förbättra arbetsflöden, utrustningens drifttid, personal och patientnöjdhet.

Läs mer om Getinges heltäckande tjänster

Sjukhusövergripande lösningar

Getinges programvarulösningar erbjuder verktyg för större enhetlighet
och effektivitet, vilket gör det möjligt för sjukhuspersonalen att fokusera på att leverera bästa möjliga patientvård.

Läs mer om sjukhusövergripande lösningar