Välj region
Skicka in

Getinges förbrukningsartiklar erbjuder ett övergripande sortiment av produkter som garanterar att din sterilgodshantering är säker och effektiv. Getinges sortiment av förbrukningsartiklar som omfattar allt från diskmedel till monitorer och förpackningslösningar ger dig konsekventa och repeterbara resultat genom varje steg av sterilgodshanteringscykeln.

Rengör –

Rengöring och Desinfektion

Getinge Clean är ett brett sortiment av rengöringsmedel för de mest krävande instrumentrengöringsjobben, exempelvis förbehandling, komplexa minimalt invasiva instrument, prioner (Creutzfeldt-Jakobs sjukdom) och biofilm.

Försegla –

Förpackning och förslutning

Getinges förpacknings- och förlutningssortiment ger korrekt förpackning för varje steriliseringsprocess. Förpackningen spelar en avgörande roll genom att tillhandahålla en effektiv mikrobiell barriär och garantera säker sterilisering.

Försäkra –

Monitorer och indikatorer

Med Getinge Assured kan du vara säker på att dina instrument motsvarar dina specifikationer. Med detta omfattande utbud kan du känna dig extra trygg med att dina instrument är exakt så rena och sterila som förväntas.

Getinge förbrukningsartiklar på den steriltekniska avdelningen

Getinge förbrukningsartiklar på den steriltekniska avdelningen

Getinge Clean rengöring och desinfektion– lösningen för dina rengöringsbehov

Effektiv rengöring är en process i flera steg

Den börjar med förbehandlingsmedel, fortsätter med manuell, automatisk eller ultraljudsrengöring och avslutas med neutralisering och sköljning för ett grundligt rengöringsresultat.

När tid, temperatur och erforderliga förhållanden har uppnåtts garanterar Getinge Clean att dina instrument är rengjorda och redo för nästa steg i sterilbehandlingen av dina instrument.

 

Rengöringskemikalier

Lösningar för dina rengöringsbehov

Getinge förpackning och förslutning– garantera en effektiv sterilbarriär

Getinge Sealing equipment

Steriliseringsrullar och -påsar

Kapsla enkelt och säkert in medicintekniska produkter avsedda att steriliseras i ång-, väteperoxid-, etylenoxid- eller formaldehydsterilisatorer. När de används i kombination med Getinge Sealers förseglas rullarna och påsarna i en automatiserad process som säkerställer repeterbara och effektiva förslutningsresultat.

 

Garanterad sterilitet

För exakta och konsekventa resultat

Getinge Assured diskmonitorer och indikatorer – uppfyller standard och garanterar patientsäkerhet

Ren och steril utrustning med Getinge Assured

Diagnostiska övervakningsprodukter hjälper dig att kontrollera effektiviteten och säkerheten hos din sterilbehandling av instrument. Produktsortimentet Getinge Assured ser till att din utrustning är exakt så ren och steril som förväntas.

 

Förpackningar och förslutningar

Tillhandahålla den rätta mikrobiella barriären

 

Förbrukningsartiklar – för exakta och konsekventa resultat

Getinge är experter på att skapa smidiga arbetsrutiner för rengöring, desinfektion och sterilgodshantering. Vi kan hjälpa dig att utveckla en smidig och kostnadseffektiv process, från det att instrumenten har använts tills de är säkra och redo att användas igen. När du behöver kunna erbjuda dina patienter säkra operationer är vi med dig varje steg på vägen.

Optimering av sterilgodshantering handlar om timing och kontroll. Genom innovation och erfarenhet erbjuder vi tjänster, expertis och integrerade lösningar som underlättar dina arbetsflöden. Så att du kan fortsätta att rädda liv. I en process som aldrig tar slut – A Circle for Life.

sustainability-handbook-sterile-reprocessing

Hållbarhet

I samarbete med kunder över hela världen har vi skapat en handbok om Hur sterilgodshantering kan göras mer hållbar. Vi har noga lyssnat på kundernas tankar och erfarenheter av hållbarhet inom sterilgodshantering för att tillhandahålla kundcentrerad och konkret kommunikation.

Get the Sustainability handbook

Download the Sustainability Handbook

Utforska våra produkter

Hitta rätt produkter och lösningar för dig

Underkategorier

Underkategorier

Underkategorier