You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Covid-19 resurscenter
Sterile zone - Circle for Life

Sterilt område
– från sterilisering till operationssal

Sterilgodset förvaras i ställ, förråd eller på distributionsvagnar för vidaretransport inom sjukhuset. Getinge erbjuder flera olika typer av last- och distributionsvagnar som kan lämpa sig för dina behov.

Få mer gjort
-med mindre utrustning

Det finns en Getinge-autoklav för alla tänkbara ändamål inom sjukhusets väggar. Samtliga erbjuder hög kapacitet i kompakt format och ser dessutom till att minimera energi- och vattenförbrukningen. Vi har ett stort autoklavsortiment av många modeller och storlekar som lämpar sig för olika önskemål vad gäller volym och godstyp. 

Läs mer om våra autoklaver

Automation
– när du inte vill vänta

Vårt automationssystem för autoklaver hanterar all in- och urlastning automatiskt. Automation kan höja produktiviteten, minimera flaskhalsar, minska risken för mänskliga misstag och ge operatören tid över för annat. 

Läs hur automation kan hjälpa dig i vardagen

Säkerställ att endoskopet är sterilt < br> - med Getinge Assured

Genom rutinmässig användning av Getinge Assured produkter för rengöringskontroll får du oberoende verifiering så att rengöringsprocessen är effektiv och konsekvent. För en slutgiltig kontroll av en väl utförd rengöring erbjuder vi också ett komplett sortiment för testning av restprotein på ytor och instrument – inklusive rörformiga instrument och endoskop.

Läs mer om våra sterilkontroller

Getinge Smart
– vagnar som passar alla

Getinge Smart distributionsvagnar är utformade för effektiv och ergonomisk transport av korgar och/eller behållare. Vagnarna används i packningsområden i sterila områden och för transport till/från orena områden i hela sjukhuset.

Läs mer om vårt sortiment av Smart-vagnar

Getinges heltäckande tjänster
- Omsorg om dem som bryr sig

Getinge erbjuder tjänster och expertis för att förbättra arbetsflöden, utrustningens drifttid, personal och patientnöjdhet.

Läs mer om Getinges heltäckande tjänster

Sjukhusövergripande lösningar

Getinges programvarulösningar erbjuder verktyg för större enhetlighet
och effektivitet, vilket gör det möjligt för sjukhuspersonalen att fokusera på att leverera bästa möjliga patientvård.

Läs mer om sjukhusövergripande lösningar