Välj region
Bekräfta
Ambulance icon
x-ray icon
Surgery icon
ICU icon

Hos patienter med kardiogen chock finns många olika underliggande sjukdomar som kräver skräddarsydd behandling för förbättring av hemodynamiska störningar[2]

Ta fram en behandlingsplan

Graphic showing stethoscope

Identifiera

Alla försök att förbättra utfallen vid kardiogen chock bör inledas genom tidig identifiering. Vårdmodeller inklusive ett tvärvetenskapligt CS-team innebär potential för tidig identifiering och individanpassad behandling av kardiogen chock.[3]

Initiera

Experter föreslår tillämpning av avancerad hemodynamisk övervakning för att diagnostisera och/eller behandla patienter med kardiogen chock.[4] För att undvika den negativa inverkan av inotroper bör tidig initiering av intraaortaballongpumpning övervägas. [5], [6]

graphic showing computer screen

Utvärdera

Snabba återkopplingsbanor med patientstatus och hemodynamiska data krävs för att bedöma behovet av respons på initiala behandlingar. [2]

Graphic showing stairs

Eskalera

När patienten inte svarar på påbörjade behandlingar, överväg nästa nivå av stöd och överflyttning till rutinerade chockavdelningar om så krävs. [4]

Alla försök att förbättra utfallet vid kardiogen chock bör inledas med processer för tidig identifiering av tillståndet. Vårdmodeller innehållande ett tvärvetenskapligt CS-team skapar förutsättningar för tidig identifiering och individanpassad behandling.[3]  

30-dagarsöverlevnaden var 76 % när aortaballongpumpsbehandling startades inom < 1 timme efter inträdandet av den kardiogena chocken. [5]

30-day survival was 76% when IABP was placed within < 1 h

Tidig insättning av aortaballongpump kan ge hemodynamiska fördelar som primär behandling vid avancerad dekompenserad hjärtsvikt. [6]

Graphic showing Primary circulatory support

Primärt cirkulationsstöd med aortaballongen Sensation Plus 50 cc visade en signifikant ökning avseende förbättrad organperfusion (genomblödning) bedömd med SVO2.[6]

Genom att starta stödet omedelbart minskas slagvolymen, vilket kan minska den myokardiella syreförbrukningen. Mottryckspulsation med aortaballongpump minskar vänsterkammarens afterload, preload och intraventrikulära dyssynkronisering. [6]

För att undvika negativ inverkan av vasoaktiva läkemedel bör man överväga tidig insättning av aortaballongpumpsbehandling.[5],[6]

Aortaballongpump: det säkra förstahandsalternativet vid MCS (mekaniskt cirkulationsstöd)

Artikel Antal patienter Mortalitet Blödning Slagvolym Kärlkomplikationer
AKI
Dhruva 2019[8] 1 680
Matchade par
från NCDR*
Föredrar aortaballongpump
Absolut
skillnad 10,9 %
Föredrar aortaballongpump
Absolut
skillnad 15,4 %
Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Amin 2019[9] 48,306
Premiers databas*
Stödjer IAB
p < 0,0001
Stödjer IAB
p = 0,045
Stödjer IAB
p < 0,0001
Ej tillämpligt Stödjer IAB
p = 0,052
Wernly 2019[10] 588
Metaanalys
från 4 RCT**
Ingen skillnad
p = 0,38
Stödjer IAB
p = 0,002
Ingen skillnad
p = 1,00
Stödjer IAB
p = 0,01
Ej tillämpligt
Schrage 2011[11] 237
Matchade par
från IABP-SHOCK II**
Ingen skillnad
p = 0,64
Stödjer IAB
p < 0,01
Ej tillämpligt Stödjer IAB
p = 0,01
Ej tillämpligt

*Impella vs. AORTABALLONGPUMP

**Impella jämfört med kontroll (aortaballongpump och/eller medicinsk behandling)

Komplikationer spelar roll

 

Ingen ökad blödningsrisk med aortaballongpump

Studie Aortaballongpump Ingen aortaballongpump
P-värde
CRISP AMI: allvarlig blödning[12] 3,1% 1,7 % 0.49
CRISP AMI: större vaskulär[12] 4,3% 1,1 % 0.09
SHOCK II: måttlig blödning[13] 17,3% 16..4% 0.77
SHOCK II: allvarlig blödning[13] 3,3% 4,4 % 0.51
SHOCK II: stor vaskulär[13] 4,3% 3,4 % 0.53

Aortaballongpumpsbehandling är fortfarande den vanligaste MCS-lösningen, ett pålitligt och prisvärt förstahandsval[8], [9], [14]

 1. 1. L Khalid and S.H. Dhakam A Review of Cardiogenic Shock in Acute Myocardial Infarction. Curr Cardiol Rev. 2008 Feb; 4(1): 34–40.doi: 10.2174/157340308783565456

 2. 2. Atkinson TM, Ohman EM, O'Neill WW, Rab T, Cigarroa JE; Interventional Scientific Council of the American College of Cardiology. A Practical Approach to Mechanical Circulatory Support in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention: An Interventional Perspective. JACC Cardiovasc Interv. 2016 May 9;9(9):871-83. doi: 10.1016/j.jcin.2016.02.046.

 3. 3. Jones TL, Nakamura K, McCabe JM Cardiogenic shock: evolving definitions and future directions in management. Open Heart 2019;6:e000960. doi: 10.1136/openhrt-2018-000960

 4. 4. Baran DA, Grines CL, Bailey S, et al. SCAI clinical expert consensus statement on the classification of cardiogenic shock. Catheter Cardiovasc Interv. 2019;94:29-37 DOI: 10.1002/ccd.28329

 5. 5. Gul et al. Usefulness of Intra=aortic Balloon Pump in Patients with Cardiogenic Shock, Am J Cardiol. 2019 Mar 1;123(5):750-756. doi: 10.1016/j.amjcard.2018.11.041.

 6. 6. Doll et al. A team-based approach to patients in cardiogenic shock. Catheter Cardiovasc Interv. 2016 Sep;88(3):424-33. doi: 10.1002/ccd.26297.

 7. 7. den Uil et al. Primary Intra-aortic Balloon Support versus Inotropes for Decompensated Heart Failure and Low Output: A Randomized Trial EuroIntervention 2019;15:586-593. DOI: 10.4244/EIJ-D-19-00254

 8. 8. Dhruva SS. Utilization and outcomes of Impella vs IABP among patients with AMI complicated by cardiogenic shock undergoing PCI. Published online ahead of print, 2020 Feb 10]. JAMA. 2020;10.1001/jama.2020.0254. doi:10.1001/jama.2020.0254

 9. 9. Amin AP, Spertus JA, Curtis JP, et al. The evolving landscape of Impella use in the United States among patients undergoing percutaneous coronary intervention with mechanical circulatory support. Circulation. 2020;141:273–284 doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.119.044007

 10. 10. Wernly et al. Mechanical circulatory support with Impella versus intra-aortic balloon pump or medical treatment in cardiogenic shock-a critical appraisal of current data. Clin Res Cardiol. 2019 Nov;108(11):1249-1257. doi: 10.1007/s00392-019-01458-2.

 11. 11. Schrage et al. Impella Support for Acute Myocardial Infarction Complicated by Cardiogenic Shock Circulation. 2019 Mar 5;139(10):1249-1258. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.036614.

 12. 12. Patel et al. Intra-aortic balloon counterpulsation and infarct size in patients with acute anterior myocardial infarction without shock: the CRISP AMI randomized trial JAMA. 2011 Sep 28;306(12):1329-37. doi: 10.1001/jama.2011.1280.

 13. 13. Thiele et al. Intraaortic Balloon Support for Myocardial Infarction with Cardiogenic Shock. N Engl J Med. 2012; 367:1287-1296 DOI: 10.1056/NEJMoa1208410.

 14. 14. Vallabhajosyula et al. Mechanical Circulatory Support-Assisted Early Percutaneous Coronary Intervention in Acute Myocardial Infarction with Cardiogenic Shock: 10-Year National Temporal Trends, Predictors and Outcomes EuroIntervention. 2019 Nov 19. pii: EIJ-D-19-00226. doi: 10.4244/EIJ-D-19-00226.