Välj region
Bekräfta

Kardiopulmonell bypass (CPB)

Kardiopulmonell bypass (CPB) är en form av extrakorporeal cirkulation där en hjärt-lungmaskin tillfälligt tar över hjärtats och lungornas funktion under operationen. Getinges produkter för kardiopulmonell bypass används framgångsriktvid tusentals bypass-procedurer varje år.

Getinges portfölj med kardiopulmonella bypass-system

Getinges portfölj med kardiopulmonella bypass-system

1. HL 40 Hjärt-lungmaskin

Inspirerad av perfusionister, Getinges hjärt-lungmaskin HL 40 är utformad för att öka säkerheten och säkerställa maximal drifttid vid hjärtkirurgi. En hjärt-lungmaskin möjliggör kontrollerad cirkulation av syresatt blod under komplexa kirurgiska ingrepp.

Läs mer om HL 40
2. Kontrollenhet för vakuumassisterat vendränage (VAVD)

VAVD-kontrollenheten möjliggör exakt reglering av vakuumet som appliceras på en förseglad kardiotomireservoar. Detta gör det möjligt att utföra vakuumassisterat vendränage under kardiovaskulära ingrepp.

3. MetaVision Perfusion

MetaVision Perfusion är ett patientnära informationssystem utformat i nära samarbete med erfarna perfusionister. Systemet stöder standardiserade arbetsflöden för kardiopulmonell bypass och är mycket konfigurerbart för att uppfylla perfusionistens behov.

Läs mer om MetaVision Perfusion
4. Reservoir

De venösa hårda kardiotomireservoarerna är utformade för användning vid kardiopulmunella bypassoperationer. De fungerar som en blodbuffert i den extrakorporeala kretsen och som en enhet för uppsamling och avskumning av aspirerat blod.

5. Quadrox-i oxygenator

Oxygenatorn fungerar som lunga. Det används vid hjärtkirurgi, i kombination med en hjärt-lungmaskin, syresätta blodet, avlägsna koldioxid och justera blodtemperaturen.

Läs mer om Quadrox-i oxygenator
6. Engångsartiklar för kardiopulmonell bypass

Getinge erbjuder olika engångsprodukter, såväl anpassade som modulära slangset och olika beläggningsalternativ, som krävs vid kardiopulmonell bypass.

Läs mer om engångsartiklar för kardiopulmonell bypass
7. HCU 40 Heater-Cooler Unit

Enkel, snabb och exakt kontroll av patientens blodtemperatur är grundläggande krav för en hypo-/hypertermienhet för användning under extrakorporeal cirkulation. Temperaturförändring uppnås via en kombinerad oxygenator och värmeväxlare vid kardiovaskulära ingrepp.

Läs mer om HCU 40

Utforska våra produkter

Hitta rätt produkter och lösningar för dig