Välj region
Bekräfta

Kan du föreställa dig i vilken omfattning du skulle kunna tillämpa innovativa behandlingsmetoder om du hade sömlös tillgång till alla bilddiagnostiska metoder i din operationssal?

Multi modality imaging

Upplev fördelarna med multimodal bilddiagnostik

Bildvägledning underlättar intraoperativ övervakning och verifiering av resultat. Det gör det möjligt för läkare att avgöra om ett ingrepp behöver anpassas eller kan fortskrida.
När du kombinerar flera bilddiagnostiska metoder under behandlingen får du ta del av fördelen med varje metod direkt, utan att du behöver kompromissa.

Möjliggöra multimodal bilddiagnostik med PILOT

För att undvika förflyttning av patienten vid skifte mellan operationsbord och bildhanteringslösning har Getinge tillsammans med Siemens Healthineers utvecklat patientförflyttningssystemet PILOT.
I kombination med Siemens Healthineers revolutionerande Nexaris Angio-MR-CT[1] undanröjer vi fysiska hinder för att använda multimodal bildhanteringslösning i operationssalen för preoperativ planering, intraoperativ vägledning och omedelbar kvalitetskontroll för att uppnå optimala patientutfall.

 

Förflyttning av patient utan omplacering

PILOT (Patient Intra-hospital Onboard Transfer System) är ett patientorienterat förflyttningssystem som undanröjer hindren för att använda intraoperativ bildtagning med angiografisystem, datortomograf och magnetkamera när som helst under ingreppet.

Den nya tekniken garanterar att patienten ligger kvar i den avsedda behandlingspositionen medan all bildtagning sker runtomkring.

 

Holistiskt arbetsflöde bortom operationssalen

Med Maquet Transmobil TT-M Patient Transporter[2] kan patienten dessutom förflyttas i en stabil position mellan operationssalen och IVA och var som helst däremellan:

  • Från helikopterlandningsplatta eller akutmottagning till IVA, radiologi eller operationssal
  • IVA till operationssal och tillbaka för postoperativ vård
  • Från andra operationssalar till MR-metod

Anpassa din multimodala sal

Kombinationen av Nexaris Angio-MR-CT [1] och PILOT erbjuder en helt ny behandlingsupplevelse genom åtkomst till multimodal bildhanteringslösning och sjukhusövergripande patientförflyttning.
Genom att förena våra krafter kan vi utforma operationssalen som kommer hjälpa dig att utveckla innovativa behandlingar.

optimizing workflows and workspaces

Samarbeta med en erfaren partner

Sömlös integration handlar om mer än att bara leverera en nyckelfärdig lösning. Det handlar om att optimera arbetsflöden och arbetsutrymmen, synkronisera komponenter och implementera internationella hygienstandarder i hela salen.

Getinges projektplaneringsteam har den expertis och de verktyg som krävs för att utveckla en sammanhållen och harmonisk arbetsplats. Låt oss samarbeta för att utforma den optimala arbetsplatsen för din operationspersonal – vi har installerat fler än 1 500 hybridoperationssalar och känner till detta.

Utformad för tillväxt

Getinges hybridoperationssalar är en framtidssäker och långsiktig investering. Vi baserar vår hybridoperationssal på en modulär layout, noggrant strukturerad med flexibilitet som möjliggör uppgradering av ny teknik medan gamla resurser ersätts. När innovativ ny kirurgisk teknik eller bildteknik utvecklas kan du integrera dessa nya inslag i din befintliga layout.

Ta en titt på våra hybridoperationssalar för att få en bättre bild av Getinges utbud av multimodala salar.

  1. 1. The information shown here in refers to products of 3rd party manufacturers and thus are in their regulatory responsibility. Please contact the 3rd party manufacturer for further information.

  2. 2. The products / features (mentioned here) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons, their future availability cannot be guaranteed.

    Images and videos are published with courtesy of Siemens Healthcare GmbH.