Välj region
Bekräfta

Tzu Chi-stiftelsen menar att de avancerade kirurgiska tekniker som utförs i en hybridoperationssal ger patientfördelar som är väl värda investeringen. Patienterna gynnas av den säkerhet och den kortare återhämtningstiden som minimalinvasiva ingrepp kan erbjuda.

Stiftelsen är en humanitär och icke-statlig organisation (NGO) som arbetar för hälsa och välbefinnande för dem som har störst behov i tätbefolkade samhällen med lägre inkomster i Taiwan. Införandet av hybridteknik i operationssalarna var en del av moderniseringen av Hualien, den äldsta anläggningen i sjukhusnätverket.

Tzu Chi Hospital, Hualien, Taiwan

En erfaren leverantör bidrar till att minska projektriskerna

Sjukhuset behövde en omfattande ombyggnad för att inrymma hybridoperationssalen, vilket sammanförde GE Healthcares bildsystem med utrustning och konstruktion som hanterades av Getinge. Getinge valdes ut som en erfaren partner med en komplett lösning och omfattande erfarenhet av partnerskap med ledande bildinhämtningsföretag. Att arbeta med en enda leverantör hjälper sjukhusen att minimera riskerna samtidigt som det möjliggör effektiva arbetsflöden och säkerställer en effektiv installationsprocess.

 

Varför Tzu Chi investerade i hybridoperationssalen

Hualien Tzu Chi-sjukhuset utför många komplexa operationer varje år. Med en hybridoperationssal kan sjukhuset erbjuda bättre vård för patienter som behöver hjärtkirurgi, aortaklaffbyte (TAVR), perkutan transluminal koronarangioplastik (PCTA), ortopedisk kirurgi eller neurokirurgi. I den här videon hör vi Ji-Hung Wang, ställföreträdande chef, förklara varför man beslöt att investera i den senaste hybridoperations tekniken: "[Vi har] ansvar för att erbjuda våra patienter de senaste medicinska behandlingarna. Vi måste hålla oss uppdaterade med den senaste tekniken och använda den för att vidareutveckla våra behandlingsmetoder.”

Öppen hjärtkirurgi kan ta mer än 10 timmar. Tack vare tekniken som finns tillgänglig i hybridoperationssalen kan hjärtteamet slutföra ingreppet på ungefär en timme. Hybridproceduren är mycket bättre för patienten.

 

Hur ser hybridoperationssalsinstallationen ut?

Det modulära rumssystemet Maquet IN2 hjälper till att göra installationen snabb och effektiv både vid nybyggnation och renovering av befintliga utrymmen. Denna video visar installationsprocessen på Hualien Tzu Chi-sjukhuset från början till slut under en elvaveckorsperiod.