Välj region
Bekräfta

Kombinationen av en toppmodern operationssal och ett eller flera bilddiagnostiska system leder till hybridoperationssalar där medicinska gränser överskrids. De kan användas för en mängd olika interdisciplinära ingrepp och konventionella procedurer, vilket gör hybridoperationssalar ytterst kostnadseffektiva och mångsidiga. Samtidigt förbättras patientresultaten eftersom behovet av att transportera patienter mellan olika avdelningar och team minskas.

Getinge Hybrid OR

Hjärtkirurgi

Revaskularisering i hybridoperationssalen kan minska risken för komplikationer, särskilt hos högriskpatienter. Mindre invasiva ingrepp, styrda med hjälp av intravaskulär fluoroskopi, gör att vistelsetiden på IVA förkortas och patienterna kan återgå snabbare till sina normala rutiner. Dessutom gör angiografi som utförs i slutet av ett kranskärlsingrepp det lättare att omedelbart kunna identifiera och rätta till undermåliga resultat.

Procedurer som stöds:

 • Minimalt invasiv direkt kranskärlsbypass (MIDCAB)
 • Kateterburen aortaklaffimplantation (TAVI, TAVR)
 • Hjärtstentar
 • Defibrillator och biventrikulär pacemaker
Getinge Hybrid OR cardiac surgery

Kärlkirurgi

Endovaskulära tekniker har revolutionerat kärlkirurgin. I vår lösning för hybridoperationssalar kombineras bilddiagnostik och kirurgiska ingrepp för hjälpa till att maximera patientresultaten.

Procedurer som stöds:

 • TAA Reparation av torakalt aortaaneurysm
 • EVAR, Reparation av endovaskulärt aneurysm
 • Perifer stentning
Surgeon in hybrid OR confirguration

Ortopedi/trauma

Ortopediska och traumatologiska ingrepp är ofta de mest oförutsägbara inom alla kirurgiska discipliner, men resultaten för dessa ingrepp har förbättrats med hjälp av bilddiagnostiken i hybridsalen. Getinges enheter erbjuder fördelar såsom större bildområden, 3D-funktioner och förbättrad navigeringsförmåga tack vare fler möjligheter för fusion och rumsutformning.

Procedurer som stöds:

 • Bäckenrekonstruktion
 • Ryggkirurgi
Getinge Hybrid OR

Neurokirurgi

Getinges lösning för hybridoperationssalar tillhandahåller ökad precision och mindre stress vid neurokirurgiska ingrepp.

Procedurer som stöds:

 • Endovaskulär coiling vid aneurysm
 • Tumörresektion
Getinge Hybrid OR

Onkologi

Tydlig intraoperativ tumörvisualisering kan förbättra resektion, minimera skador på frisk vävnad och förbättra patientresultaten.

Procedurer som stöds:

 • Kirurgisk anatomisk patologi
 • Kirurgisk onkologi
 • Gynekologisk onkologi
 • Pediatrisk onkologi
 • Brakyterapi
 • Kryoablation
 • Minimalt invasiva onkologiska interventioner