Välj region
Bekräfta

Sterilgodset förvaras i ställ, förråd eller på distributionsvagnar för vidaretransport inom sjukhuset. Getinge erbjuder flera olika typer av last- och distributionsvagnar som kan lämpa sig för dina behov.

Getinge sterilizers

Få mer gjort – med mindre utrustning

Det finns en Getinge-autoklav för alla tänkbara ändamål inom sjukhusets väggar. Samtliga erbjuder hög kapacitet i kompakt format och ser dessutom till att minimera energi- och vattenförbrukningen. Vi har ett stort autoklavsortiment av många modeller och storlekar som lämpar sig för olika önskemål vad gäller volym och godstyp. 

Getinge Assured wash monitoring products

Säkerställ att det är sterilt – med Getinge Assured

Genom rutinmässig användning av Getinge Assured produkter för rengöringskontroll får du oberoende verifiering så att rengöringsprocessen är effektiv och konsekvent. För en slutgiltig kontroll av en väl utförd rengöring erbjuder vi också ett komplett sortiment för testning av restprotein på ytor och instrument – inklusive rörformiga instrument och endoskop.

Automation system for sterilizers

Automation – när du inte vill vänta

Vårt automationssystem för autoklaver hanterar all in- och urlastning automatiskt. Automation kan höja produktiviteten, minimera flaskhalsar, minska risken för mänskliga misstag och ge operatören tid över för annat. 

Getinge service car and technician in parking garage

Getinge tjänster – När du tar hand om patienter, tar vi hand om dig

Vi erbjuder tjänster som hjälper dig förbättra arbetsflöden, utrustningens drifttid, samt personal‑och patientnöjdhet.

Digital Health Solutions

Getinges programvarulösningar erbjuder verktyg för förbättrad konsekvens och effektivitet, vilket gör det möjligt för sjukhuspersonal att fokusera på att leverera bästa möjliga vård åt sina patienter. Våra lösningar kan konfigureras för att passa vårdgivares specifika behov, vilket i slutänden förbättrar upplevelsen för både patienter och personal.