You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Ta strona internetowa używa plików cookie

Kontynuując korzystanie z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji o plikach cookie i sposobie ich używania można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

COVID-19 Centrum Informacji

Pracownicy służby zdrowia mogą uzyskać pomoc i wskazówki dotyczące korzystania z naszej oferty leczenia pacjentów, a także inne praktyczne informacje i porady.

Czytaj więcej

GDT

Terapia ukierunkowana na cel

Czy można znormalizować leczenie?

W 1988 roku Shoemaker opracował pierwsze zasady terapii ukierunkowanej na cel (GDT) i opisał płynące z niej korzyści.[1]

Od tamtej pory koncepcja zyskała na popularności i opracowano szereg nowych wskazań okołooperacyjnych, takich jak chirurgia ogólna, chirurgia jamy brzusznej, chirurgia serca i ortopedyczna. Korzystne rezultaty stosowania metody GDT zostały potwierdzone w wielu publikacjach.

Algorytmy i standardowe procedury operacyjne (SPO) zyskały na znaczeniu
w codziennej pracy lekarzy i pielęgniarek na całym świecie. Są one podstawowym narzędziem umożliwiającym przełożenie koncepcji GDT na praktykę kliniczną.

GDT w chirurgii jamy brzusznej: badanie Salzwedel

Używając wyłącznie wskaźnika sercowego (CI), zmienności ciśnienia tętna (PPV) i średniego ciśnienia tętniczego (MAP) jako docelowych parametrów łączonych w przemyślanym algorytmie, Salzwedel i in. zdołali znacznie ograniczyć powikłania. Wszystko, czego potrzebujesz, aby odnieść sukces, to: standardowa tętnica promieniowa, przetwornik ciśnienia o wysokiej rozdzielczości (ProAQT), system monitorowania (PulsioFlex) oraz plan leczenia pacjenta (algorytm).[2]

Więcej informacji o rezultatach leczenia

GDT w chirurgii serca: badanie Goepferta

Używając wyłącznie całkowitej objętości końcowo-rozkurczowej (GEDI), zmienności objętości wyrzutowej (SSV), średniego ciśnienia tętniczego (MAP) oraz tętna (HR) jako docelowych parametrów łączonych w przemyślanym algorytmie, Goepfert i in. zdołali znacznie ograniczyć powikłania i znacznie skrócić długość pobytu pacjentów po przebytej operacji serca na intensywnej terapii. Wszystko, czego potrzebujesz, aby odnieść sukces, to: cewnik do termodylucji międzypłucnej (PiCCO), standardowy przetwornik ciśnienia, system monitorowania (PulsioFlex) oraz plan leczenia pacjenta (algorytm).[3]

Więcej informacji o rezultatach leczenia

Wszystkie źródła

  1. Shoemaker, W.C. i in., Prospective trial of supranormal values of survivors as therapeutic goals in high-risk surgical patients. Chest 1988; 94 (6): 1176-86.

  2. Goepfert, M. i in., Individually Optimised Haemodynamic Therapy Reduces Complications and Length of Stay in the Intensive Care Unit - A Prospective, Randomised Controlled Trial. Anesthesiology 2013; 119 (4): 824-836.

  3. Salzwedel, C. i in., Perioperative goal-directed hemodynamic therapy based on radial arterial pulse pressure variation and continuous cardiac index trending reduces postoperative complications after major abdominal surgery: a multi-center, prospective, randomized study. Crit Care 2013; 17 (5): R191.