You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Prześlij
ARDS

Optymalizacja leczenia zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS)

ARDS to zespół, który wydaje się być niedostatecznie rozpoznany, niewłaściwie leczony i powiązany z wysoką śmiertelnością. ARDS ma charakter progresywny z możliwością wczesnego wdrożenia leczenia.

Tematy

ARDS — wyzwanie kliniczne


Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) to poważna choroba płuc, która powoduje niski poziom tlenu we krwi. Częstość występowania ARDS jest bardzo zróżnicowana. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych częstotliwość występowania ARDS wynosi od 78,9 do 81,0 na 100 000 pacjentów rocznie, natomiast w Europie zapadalność na ciężki ARDS wynosiła pomiędzy 7,2 i 25,5 na 100 000 osób.[2] Szacuje się, że globalne obciążenie ARDS wynosi ponad 3 miliony pacjentów rocznie.[3]
Śmiertelność w przypadku poważnych ARDS odnotowano na poziomie 46,1% w badaniach obserwacyjnych obejmujących 459 oddziałów intensywnej terapii w 50 krajach.1 W Stanach Zjednoczonych szacowano wpływ ARDS na około 200 000 osób oraz 74500 przypadków śmiertelnych rocznie.[4]

Jakie są przyczyny?


ARDS to syndrom związany z wieloma chorobami i większość pacjentów jest już hospitalizowanych w momencie diagnozy. Według berlińskiej definicji ARDS, różne objawy kliniczne mogą pomóc w identyfikacji stanu zdrowia pacjentów, od łagodnego po ciężki.
Algorytm terapeutyczny dla dorosłych z ARDS rozpoczyna się zazwyczaj od optymalizacji wentylacji protekcyjnej płuc i przechodzi do bardziej inwazyjnych zabiegów zależnych od stanu pacjenta. Plany leczenia muszą być dostosowane do przyczyny i dostępnych technologii w zakładzie leczniczym.[5]

Pandemia COVID-19 spowodowała nagły wzrost liczby pacjentów z zespołem ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) na oddziałach intensywnej terapii na całym świecie.[6]

Powiązane artykuły

 • Oddział Intensywnej Terapii

Strategia wentylacji z niską sedacją

Kluczem do tego, aby mieć mniej sedacji i aktywnie uczestniczyć w leczeniu pacjentów jest umiejętność zaspokojenia ich potrzeb oddechowych. Próbować w jak największym stopniu utrzymać naturalne wysiłki oddechowe.

Czytaj więcej

 • Sala Operacyjna
 • Oddział Intensywnej Terapii

The Value of Advanced Hemodynamic Monitoring

Beyond Basic - with - with advanced hemodynamic parameters. Learn more about blood pressure, blood flow, preload, afterload, contractility, and pulmonary edema parameters.

Czytaj więcej

 • Sala Operacyjna
 • Oddział Intensywnej Terapii

Krótkie podsumowanie informacji o hemodynamice

Informacje hemodynamiczne stanowią cenną wiedzę dla lekarzy. Na sali operacyjnej pacjenci poddawani zabiegom chirurgicznym są zawsze ściśle monitorowani. Optymalne podawanie płynów okołooperacyjnych jest kluczem do pomyślnego odzyskania zdrowia. Na oddziałach IT życie krytycznie chorych pacjentów zależy od trafnego doboru kolejnego etapu leczenia.

Czytaj więcej

 • Oddział Intensywnej Terapii

Pacjent wentylowany mechanicznie: dlaczego przepona ma znaczenie?

Dr Ewan Goligher odwołując się do ostatnich badań w tym temacie, stwierdził, iż osłabienie przepony znacznie zwiększa ryzyko występowania trudności związanych z odzwyczajaniem, przedłużającym się odzwyczajaniem i śmiertelnością szpitalną.

Czytaj więcej

 • Oddział Intensywnej Terapii

Monitoruj przeponę i usprawnij wentylację mechaniczną

Wspomaganie oddychania jest interwencją ratującą życie na oddziale intensywnej terapii, ale bez odpowiedniej równowagi zwiększa również ryzyko niekorzystnych wyników.1,2 To właśnie wtedy monitorowanie przepony może pomóc, ponieważ jest to wyznacznik, takich wyników jak śmiertelność szpitalna i przedłużone odzwyczajanie. Ponadto może pomóc w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji dotyczących terapii w całym procesie leczenia oddechowego.

Czytaj więcej

 • Oddział Intensywnej Terapii

Łatwe użycie respiratora zwiększa bezpieczeństwo pacjentów

Łatwość użycia może mieć wpływ na bezpieczeństwo pacjenta i rutynową pracę personelu. W tym artykule uzyskasz dostęp do badania nad korelacją pomiędzy łatwością użycia a bezpieczeństwem pacjenta. Formularz można również pobrać, aby pomóc w procesie porównawczym podczas inwestowania w nowe urządzenia.

Czytaj więcej

Wszystkie źródła

 1. Sadowitz B, Jain S, Kollisch-Singule M, et al. Preemptive mechanical ventilation can block progressive acute lung injury. World J Crit Care Med. 2016;5(1):74-82. Published 2016 Feb 4. doi:10.5492/wjccm.v5.i1.74

 2. Bice T, Cox CE, Carson SS. Cost and health care utilization in ARDS--different from other critical illness? Semin Respir Crit Care Med. 2013 Aug;34(4):529-36.

 3. Health Topic "ARDS" on National Heart, Lung, and Blood Institute

 4. ARDS Definition Task Force, Ranieri VM, Rubenfeld GD, Thompson BT, Ferguson, et al. Acute respiratory distress syndrome: the Berlin Definition. JAMA. 2012 Jun

 5. Fan E, Brodie D, Slutsky AS. Acute Respiratory Distress Syndrome: Advances in Diagnosis and Treatment. JAMA. 2018 Feb 20;319(7):698-710.

 6. https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30304-0/fulltext