You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Prześlij
COVID-19 Centrum Informacji
Advanced Hemodynamic Monitoring

The importance of advanced hemodynamic monitoring

– because inner values count

Get detailed information on key cardiovascular parameters to adequately monitor your patients.  

Tematy

In patients experiencing hemodynamic instability due to organ failure or during and after major surgery, changes can happen quickly. Continuous minimally invasive monitoring of cardiovascular parameters can support clinical decision-making and improve patient outcomes in the Intensive Care Unit and Operating Room. 

What is advanced hemodynamic monitoring?

Advanced hemodynamic monitoring provides information on the performance of the cardiovascular system: blood pressure, blood flow, volume status, vascular tone, and cardiac function, as well as lung status, e.g., pulmonary edema. By continuously monitoring and analyzing the pulsatile pressure waves generated by the heart, the structural and mechanical properties of the vascular system, and the physical properties of the blood, physicians gain important information that supports decision-making during hemodynamic instability. 

Get the complete picture

Do you want to discover details on parameters like blood flow, blood pressure, preload, afterload, contractility, and pulmonary edema? This animated model will guide you through the cardiovascular system, explaining the main questions you might have to keep a patient's hemodynamic situation stable. 

 

VasMenu.gif

Basic vs. advanced patient monitoring

Basic monitoring

Basic monitoring focuses on a general physical examination and noninvasive hemodynamic vital signs like[1]:

Advanced hemodynamic monitoring

Advanced hemodynamic monitoring allows for minimally-invasive monitoring of the following parameters:

When to opt-in for advanced technologies

All patients should receive personalized monitoring based on their individual needs. Because of the possibility of rapid changes in status, hemodynamically unstable patients may benefit from a more advanced monitoring technology.[2]

[3] Blood pressure monitoring in the ICU and OR according to patient or procedure risk and the severity of chronic or acute disease.

Advanced hemodynamic monitoring enables physicians to specify the disease or condition, explain the symptoms and assess the underlying cause.[1] Therefore, patients suffering from organ failure or at risk of such and patients after or during major surgery may benefit from advanced monitoring technologies. These situations are often present in patients with:

 • Septic shock
 • Acute respiratory distress syndrome (ARDS)
 • Cardiogenic shock
 • Severe burn injuries
 • Multiple Traumatic shock
 • Pancreatitis
 • High-risk surgical procedures
 • Goal-directed fluid therapy 

Sign-in to access 3D animation

Get a comprehensive overview of the most important parameters

Gain a better understanding of each parameter with summarized key points

See exactly where the parameters come from and what they represent

Access 3D animation now

Powiązane artykuły

 • Oddział Intensywnej Terapii

Pacjent wentylowany mechanicznie: dlaczego przepona ma znaczenie?

Dr Ewan Goligher odwołując się do ostatnich badań w tym temacie, stwierdził, iż osłabienie przepony znacznie zwiększa ryzyko występowania trudności związanych z odzwyczajaniem, przedłużającym się odzwyczajaniem i śmiertelnością szpitalną.

Czytaj więcej

 • Oddział Intensywnej Terapii

Hemodynamic Management in Sepsis Patients

Everyone is at risk of developing sepsis. Globally, up to 50 million people are affected by sepsis, every year. Every 2.8 seconds, one patient dies from sepsis and associated complications. Often, it can be prevented by vaccination, clean water and hygiene, safe childbirth, and preventing hospital-acquired infections (HAIs). However, sepsis is often underdiagnosed, especially at an early stage where treatments are more successful.

Czytaj więcej

 • Oddział Intensywnej Terapii

ARDS

Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) to poważna choroba płuc, która powoduje niski poziom tlenu we krwi. Częstość występowania ARDS jest bardzo różna.

Czytaj więcej

 • Sala Operacyjna
 • Oddział Intensywnej Terapii

Krótkie podsumowanie informacji o hemodynamice

Informacje hemodynamiczne stanowią cenną wiedzę dla lekarzy. Na sali operacyjnej pacjenci poddawani zabiegom chirurgicznym są zawsze ściśle monitorowani. Optymalne podawanie płynów okołooperacyjnych jest kluczem do pomyślnego odzyskania zdrowia. Na oddziałach IT życie krytycznie chorych pacjentów zależy od trafnego doboru kolejnego etapu leczenia.

Czytaj więcej

 • Oddział Intensywnej Terapii

Łatwe użycie respiratora zwiększa bezpieczeństwo pacjentów

Łatwość użycia może mieć wpływ na bezpieczeństwo pacjenta i rutynową pracę personelu. W tym artykule uzyskasz dostęp do badania nad korelacją pomiędzy łatwością użycia a bezpieczeństwem pacjenta. Formularz można również pobrać, aby pomóc w procesie porównawczym podczas inwestowania w nowe urządzenia.

Czytaj więcej

 • Oddział Intensywnej Terapii

Monitoruj przeponę i usprawnij wentylację mechaniczną

Wspomaganie oddychania jest interwencją ratującą życie na oddziale intensywnej terapii, ale bez odpowiedniej równowagi zwiększa również ryzyko niekorzystnych wyników.1,2 To właśnie wtedy monitorowanie przepony może pomóc, ponieważ jest to wyznacznik, takich wyników jak śmiertelność szpitalna i przedłużone odzwyczajanie. Ponadto może pomóc w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji dotyczących terapii w całym procesie leczenia oddechowego.

Czytaj więcej

Wszystkie źródła

 1. Kaufmann T, van der Horst ICC, Scheeren TWL. This is your toolkit in hemodynamic monitoring. Curr Opin Crit Care. 2020 Jun;26(3):303-312.
  doi: 10.1097/MCC.0000000000000727. PMID: 32332285.

 2. Huygh J, Peeters Y, Bernards J and Malbrain MLNG. Hemodynamic monitoring in the critically ill: an overview of current cardiac output monitoring methods. F1000Research 2016;5:2855 https://doi.org/10.12688/f1000research.8991.1

 3. Meidert AS, Saugel B. Techniques for Non-Invasive Monitoring of Arterial Blood Pressure. Front. Med. 2018;4:231.
  doi: 10.3389/fmed.2017.00231

 4. Michard F, Futier E, Saugel B. Shedding light on perioperative hemodynamic monitoring.
  J Clin Monit Comput 34, 2020;621–624
  https://doi.org/10.1007/s10877-019-00386-w

 5. Dave C, Shen J, Chaudhuri D, et al. Dynamic Assessment of Fluid Responsiveness in Surgical ICU Patients Through Stroke Volume Variation is Associated With Decreased Length of Stay and Costs: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Intensive Care Medicine. 2020;35(1):14-23. doi:10.1177/0885066618805410