Wybierz region
Wyślij

Cele Getinge w zakresie zerowego zużycia energii zatwierdzone przez SBTi

Zespół ds. walidacji celów SBTi ogłosił dziś, że krótko- i długoterminowe cele firmy Getinge są zgodne ze ścieżkami redukcji emisji o 1,5°C według SBTi w celu osiągnięcia zerowej emisji do 2050 r. lub wcześniej. W ten sposób Getinge zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. od roku bazowego 2021. 

Obraz zawierający tekst, niebo, na wolnym powietrzu, chmura

Opis wygenerowany automatycznie

"Zatwierdzenie naszych celów przez SBTi jest ważnym kamieniem milowym na naszej drodze do zerowej emisji" - mówi Mattias Perjos, President & CEO w Getinge.  "Dziś sektor opieki zdrowotnej na całym świecie odpowiada za prawie 5% światowych emisji gazów cieplarnianych. Jako globalna firma medyczna musimy wziąć odpowiedzialność za naszą emisję i wpływ, jaki wywieramy na planetę."

W perspektywie krótkoterminowej Getinge zobowiązuje się do zmniejszenia bezwzględnej emisji gazów cieplarnianych (GHG) o skali 1 i 2 o 90% do 2030 r. w stosunku do roku bazowego 2021 oraz do redukcji emisji gazów cieplarnianych o skali 3 o 25% w tym samym okresie czasu.

Długoterminowe cele Getinge obejmują utrzymanie przynajmniej 90% redukcji emisji gazów cieplarnianych o skali 1 i 2 od 2030 roku do 2050 roku oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych o skali 3 o 90% do 2050 roku, w oparciu o rok bazowy 2021.

Dowiedz się więcej o ambicjach firmy Getinge.

 

O firmie Getinge

Z głębokim przekonaniem, że każda osoba i społeczność powinna mieć dostęp do najlepszej możliwej opieki, Getinge dostarcza szpitalom i instytucjom Life Science produkty i rozwiązania mające na celu poprawę wyników klinicznych i optymalizację przepływu pracy. Oferta obejmuje produkty i rozwiązania dla intensywnej terapii, procedur sercowo-naczyniowych, sal operacyjnych, sterylizacji i obszaru Life Science. Getinge zatrudnia ponad 11 000 osób na całym świecie, a jej produkty są sprzedawane w ponad 135 krajach.

 

Informacje o inicjatywie Science Based Targets

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) to globalny organ umożliwiający firmom wyznaczanie ambitnych celów redukcji emisji zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki o klimacie. Skupia się ona na przyspieszeniu działań firm na całym świecie w celu zmniejszenia emisji o połowę przed 2030r. i osiągnięcia zerowej emisji netto przed 2050 r.

Inicjatywa ta jest wynikiem współpracy pomiędzy CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) i World Wide Fund for Nature (WWF) oraz jednym z zobowiązań We Mean Business Coalition. SBTi definiuje i promuje najlepsze praktyki w zakresie ustalania celów opartych na nauce, oferuje zasoby i wskazówki w celu zmniejszenia barier w ich przyjmowaniu oraz niezależnie ocenia i zatwierdza cele firm.