You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

COVID-19 Centrum Informacji

Pracownicy służby zdrowia mogą uzyskać pomoc i wskazówki dotyczące korzystania z naszej oferty leczenia pacjentów, a także inne praktyczne informacje i porady.

Czytaj więcej

Nasze zobowiązanie

Jako odpowiedzialny podmiot gospodarczy spółka Getinge wspiera rozwój społeczeństw i ludzkiego zdrowia przy minimalnym wpływie na środowisko. Jako globalny dostawca urządzeń i usług medycznych prowadzimy działalność w wielu miejscach na świecie, a nasi pracownicy reprezentują rozmaite kultury i mają różne pochodzenie. To oznacza odpowiedzialność — zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym.

Inicjatywa Global Compact ONZ

Firma Getinge wspiera inicjatywę Global Compact ONZ i przestrzega dziesięciu reguł dotyczących praw człowieka, zatrudnienia, ochrony środowiska i zapobiegania korupcji w prowadzonej przez siebie działalności.

Więcej informacji o inicjatywie Global Compact

Nasze działania dotyczące zrównoważonego rozwoju skupiają się w trzech obszarach:

Etyczne zachowanie w biznesie

Prowadząc działalność gospodarczą, staramy się zachować najwyższe standardy etyczne, moralne i prawne. W wielu krajach, gdzie prowadzimy działalność, bezpieczeństwo i higiena pracy są regulowane surowymi przepisami.

Ludzie i społeczeństwo

Nasza społeczna odpowiedzialność biznesu jest zbudowana na wysokich standardach ochrony zdrowia i higieny pracy, zapobiegania dyskryminacji i etycznego postępowania. Staramy się wnosić pozytywne i ekologiczne wartości w rozwój społeczności, w których działamy.

Środowisko

Nasze wysiłki w dziedzinie ochrony środowiska obejmują mniejszą szkodliwość ekologiczną naszych produktów w całym cyklu eksploatacji. Naszym priorytetem jest to, aby nasze produkty nie były szkodliwe dla środowiska.