You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Ta strona internetowa używa plików cookie

Kontynuując korzystanie z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji o plikach cookie i sposobie ich używania można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Ludzie i społeczeństwo

W Getinge staramy się wnosić pozytywne i ekologiczne wartości w rozwój społeczności, w których działamy. Nasze zaangażowanie społeczne jest zbudowane na wysokich standardach ochrony zdrowia i higieny pracy, zapobiegania dyskryminacji i etycznego postępowania.

Prawa człowieka

Prawa człowieka mają charakter uniwersalny, a każdy człowiek na świecie ma prawo do godności i równości. Jako sygnatariusz inicjatywy Global Compact ONZ realizujemy zasady dotyczące praw człowieka określone w Powszechnej deklaracji praw człowieka.

Jako odpowiedzialna firma Getinge popiera i respektuje przyjęte przez społeczność międzynarodową prawa człowieka i podejmuje działania zapobiegające uczestniczeniu w ich łamaniu.

Więcej informacji o inicjatywie Global Compact ONZ

Równość i różnorodność

Wszyscy pracownicy Getinge — niezależnie od płci, rasy, wyznania i innych czynników nieadekwatnych do kontekstu — mają równe szanse rozwoju i otrzymują takie samo wynagrodzenie za taką samą pracę z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych.

Naszym celem jest stworzenie firmy o szerokich kompetencjach i bogatym doświadczeniu, która będzie organizacją dynamiczną, rozwijającą się w kierunku realizacji naszych celów strategicznych. Dlatego różnorodność jest jednym z podstawowych elementów naszego Kodeksu postępowania.

Więcej informacji w naszym Kodeksie postępowania

Zdrowie i bezpieczeństwo

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników ma dla nas zasadnicze znaczenie, a zdrowe i bezpieczne warunki pracy są jednym z naszych priorytetów.

W wielu krajach, gdzie prowadzimy działalność, bezpieczeństwo i higiena pracy są regulowane surowymi przepisami krajowymi. Jednak nie dotyczy to wszystkich naszych rynków, ponieważ prowadzimy działalność również w takich krajach, gdzie przepisy są znacznie mniej surowe. Pomimo wszystko stawiamy sobie te same wymagania w zakresie zdrowia i higieny pracy, unikania dyskryminacji i etycznego postępowania niezależnie od miejsca prowadzonej działalności.

Naszym celem jest zapewnienie wszystkim pracownikom na całym świecie bezpiecznego środowiska pracy, w którym nie będą narażeni na dyskryminację; dlatego we wszystkich zakładach bezustannie realizujemy długoterminowe przedsięwzięcia w zakresie bhp.

Kontakty z lokalną społecznością

Staramy się wnosić pozytywne i ekologiczne wartości w rozwój społeczności, w których działamy. Zachęcamy naszych pracowników do aktywnego udziału w wydarzeniach społecznych, które są zwykle lokalnymi projektami związanymi z prowadzoną przez nas działalnością.

Nie finansujemy działalności partii politycznych i nie przekazujemy darowizn na cele polityczne.