Underlag till bolagsstämma

Årsstämmoprotokoll 2023 Ladda ner PDF
Kallelse till årsstämma 2023 Ladda ner PDF
Årsredovisning 2022 Ladda ner PDF
Fullmaktsformulär Ladda ner PDF
Poströstningsformulär Ladda ner PDF
Valberedningens förslag till beslut (inkl. redogörelse för dess arbete) Ladda ner PDF
Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen Ladda ner PDF
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2023 Ladda ner PDF
Ersättningsrapport 2022 Ladda ner PDF