Underlag till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma 2023 Ladda ner PDF
Fullmaktsformulär Ladda ner PDF
Poströstningsformulär Ladda ner PDF
Valberedningens förslag till beslut (inkl. redogörelse för dess arbete) Ladda ner PDF
Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen Ladda ner PDF
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Ladda ner PDF