Underlag till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma 2024 Ladda ner PDF
Fullmaktsformulär 2024 Ladda ner PDF
Poströstningsformulär 2024 Ladda ner PDF
Valberedningens förslag till beslut (inkl. redogörelse för dess arbete) 2024 Ladda ner PDF
Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen 2024 Ladda ner PDF
Getinges Årsredovisning 2023 Ladda ner PDF
Ersättningsrapport 2023 Ladda ner PDF
Revisorsyttrande avseende ersättningar 2023 Ladda ner PDF