You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Målinriktad behandling

Målinriktad behandling

Kan vi standardisera behandling?

Shoemaker utvecklade de första grunderna inom målinriktad behandling 1988 och rapporterade då om dess överlägsna resultat.[1]

Sedan dess har konceptet antagits och nya perioperativa indikationer,
såsom allmän-, buk- och hjärtkirurgi samt ortopedisk kirurgi, utvecklats.
Förbättrade resultat genom målinriktad behandling har bevisats i många publikationer.

Algoritmer och standardrutiner vid operation (SOP) har blivit allt
viktigare i det dagliga arbetet för läkare och sjuksköterskor världen över. De är de viktigaste redskapen för att kunna överföra konceptet målinriktad behandling till klinisk praxis.

Målinriktad behandling vid hjärtkirurgi: Goepfert-studien

Genom att enbart använda global enddiastolisk volym (indexerat) (GEDI, Global Enddiastolic Index), slagvolymvariation (SVV, Stroke Volume Variation), medelartärtryck (MAP, Mean Arterial Pressure) och hjärtfrekvens (HR) som målparametrar kombinerade i en smart algoritm kunde Goepfert et al. väsentligt minska komplikationerna och längden på intensivvårdsvistelsen för hjärtkirurgipatienter. Allt du behöver för att lyckas är en transpulmonell termodilutionskateter (PiCCO), en trycktransducer av standardtyp, ett övervakningssystem (PulsioFlex) och en behandlingsplan för din patient (Algorithm).[2]

Läs mer om resultaten ...

Målinriktad behandling vid bukkirurgi: Salzwedel-studien

Genom att enbart använda hjärtminutvolym (indexerat) (CI, Cardiac Index), pulstryckvariation (PVV, Pulse Pressure Variation) och medelartärtryck (MAP, Mean Arterial Pressure) som målparametrar kombinerade i en smart algoritm kunde Salzwedel et al. väsentligt minska komplikationerna. Allt du behöver för att lyckas är en radial artärkateter av standardtyp, en trycktransducer med hög upplösning (ProAQT), ett övervakningssystem (PulsioFlex) och en behandlingsplan för din patient (Algorithm).[3]

Läs mer om resultaten ...

Alla referenser

  1. 1. Shoemaker WC et al., Prospective trial of supranormal values of survivors as therapeutic goals in high-risk surgical patients. Chest 1988; 94(6): 1176-86.

  2. 2. Goepfert M et al., Individually Optimised Haemodynamic Therapy Reduces Complications and Length of Stay in the Intensive Care Unit - A Prospective, Randomised Controlled Trial. Anesthesiology 2013; 119(4): 824-836.

  3. 3. Salzwedel C et al., Perioperative goal-directed hemodynamic therapy based on radial arterial pulse pressure variation and continuous cardiac index trending reduces postoperative complications after major abdominal surgery: a multi-center, prospective, randomized study. Crit Care 2013; 17(5): R191.