Välj region
Bekräfta

De tre främsta orsakerna till kontamination inom biosäkerhetsanläggningar

Ämne
Forskningslaboratorium
Top 3 Causes of Cross Contamination in Biosafety Facilities
Ämne
Forskningslaboratorium
Prenumerera

Håll dig informerad! Prenumerera på de senaste artiklarna

De tre främsta orsakerna till kontamination inom biosäkerhetsanläggningar

De incidenter som nyligen inträffat vid flera CDC-laboratorier då man av misstag förflyttat aktiva mjältbrandsbakterier till ett område med lägre riskklass, visar tydligt betydelsen av strikta säkerhetsrutiner och välskött utrustning. Kontamination i andra typer av laboratorium leder vanligen bara till felaktigt positiva resultat från vetenskapliga experiment, men i BSL-3- och BSL-4-anläggningar kan den leda till livsfarliga epidemier.

Standardiserade riskutvärderingar har identifierat tre primära anledningar till kontamination som är specifika för BSL-3- och BSL-4-anläggningar.

  • Processavbrott
  • Läckande tätningar
  • Felaktigt utförd materialförflyttning

Om anläggningen förstår exakt var i de generella labbrutinerna det finns risk för att inneslutningen bryts kan de på ett mycket mer effektivt sätt skydda sig mot kontamination i BSL-3- och BSL-4-miljö.

Varför uppstår kontamination?

Många BSL-3- och BSL-4-anläggningar använder autoklaver för att dekontaminera forskningsmaterial innan det kasseras eller flyttas från en inneslutning till en annan.

Två vanligt förekommande problem finns vid anläggningar med föråldrade autoklaver eller där underhållet av utrustningen är eftersatt. Dessa problem kan var för sig eller tillsammans förstärka den primära orsaken till kontamination vid biosäkerhetsanläggningar: materialförflyttning.

1. Icke fungerande utrustning: processavbrott

Processavbrott är en av de vanligaste orsakerna till kontamination. Om cykeln i autoklaven inte slutförs korrekt eller om den inte räcker till för att fullständigt eliminera de farliga smittämnena finns det risk för att de fortfarande är aktiva och följer med vid förflyttningen mellan olika inneslutningar. Den här typen av kontamination beror vanligen på icke fungerande eller felaktigt underhåll av utrustningen. Kontamination kan också inträffa om felspecificerade autoklaver installeras. För att uppfylla verksamhetens krav och riktlinjer på dekontamination för dess förekommande tillämpningar måste autoklaverna i sin tur uppfylla kraven.

2. Olämplig utrustning: läckande tätningar

Ett annat vanligt område där korskontaminering uppstår är en läckande tätning. BSL-4-anläggningar måste ha en integrerad bioförsegling på sina genomräckningsautoklaver. Om en tätning läcker eller är otillräcklig för de material som hanteras finns risk för kontamination mellan de olika inneslutningarna.

3. Huvudproblemet: materialförflyttning

Materialförflyttning är den absolut vanligaste orsaken till kontamination vid biosäkerhetsanläggningar. Ändamålsenligt konstruerade autoklaver med två dörrar och sammankopplade lås som ser till att materialet hanteras korrekt eftersom bara en dörr i taget kan öppnas, och enbart efter att hela steriliseringscykeln har genomförts. Om en icke fungerande eller föråldrad autoklav tillåter att båda dörrarna öppnas samtidigt finns risk för kontamination mellan de två inneslutningarna.

Lösningen

Cross Contamination Whitepaper

För att lyckas minska riskerna för kontamination i biosäkerhetsanläggningar är det mycket viktigt att känna till vad man behöver kräva av en autoklav. Ett nyligen skrivet whitepaper visar hur man kan förbättra biosäkerheten avsevärt genom att inkludera autoklaver i BSL-3- och BSL-4-anläggningar.

Get the white paper

Download the white paper

Relaterade artiklar