Välj region
Bekräfta

De fyra principerna för effektiv rengöring av laboratorieutrustning

Ämne
Forskningslaboratorium
The 4 Pillars of Successful Labware Cleaning
Ämne
Forskningslaboratorium
Prenumerera

Håll dig informerad! Prenumerera på de senaste artiklarna

De fyra principerna för effektiv rengöring av laboratorieutrustning

Ren laboratorieutrustning är en viktig komponent i alla laboratorier eftersom kontaminerad laboratorieutrustning kan leda till felaktiga testresultat och dyra omtester.

Standardrutiner för laboratoriediskning fastställs genom att man balanserar faktorerna i Sinner's Circle för att säkerställa en snabb, grundlig och ekonomisk rengöring av glasartiklar på laboratorier. Sinner's Circle är i grunden en ekvation som består av fyra faktorer: mekanisk inverkan, kemisk inverkan, temperatur och tid.

1. Skrubba bort smuts

Den mekaniska faktorn syftar på det fysiska avlägsnandet av smuts. Vid handdiskprocesser uppnås denna faktor genom att man skurar med svampar eller borstar. Vid automatiserad diskning åstadkommer man mekanisk rengöring genom injektormunstycken, roterande spolarmar och andra typer av manipuleringsanordningar.

2. Val av rengöringsmedel

Rengöringsmedel, sura eller basiska sköljmedel och andra rengöringslösningar ingår i kemikaliefaktorn. Vilken typ av kemikalie som används beror på typen av nedsmutsning och sammansättningen hos laboratoriematerialet. Vissa rengöringsmedel kräver ytterligare säkerhetsrutiner för operatörer i manuella processer. Automatiska diskmaskiner för laboratorieutrustning har exakta dispenseringsfunktioner för säkra och exakta diskcykler.

Tids- och temperaturfaktorer är ganska enkla per definition, men båda kan variera betydligt beroende på vilken diskprocess det rör sig om.

3. Inställning av temperaturen

Under manuella processer inom en godkänd standardrutin är det mer utmanande att styra processen eftersom vattentemperaturen kan variera beroende på personliga preferenser. Automatiska diskmaskiner för laboratorieutrustning kan programmeras över ett brett spektrum av disktemperaturer som är skräddarsydda för att leverera effektiva, exakta och repeterbara rengöringsprocesser. Många automatiska disksystem kan även inkludera slutsköljning och torkning vid hög temperatur för att säkerställa de enhetliga förhållanden som krävs för dekontaminering.

4. Fastställa den optimala cykeltiden

Diskcykelns varaktighet beror på mängden smuts som ska avlägsnas, densiteten på det material som sitter fast på laboratorieutrustningen och hur lång tid det tar för kemiska ytaktiva ämnen att tränga igenom smutsen så att den mekaniska inverkan kan bli så effektiv som möjlig. Jämfört med manuell rengöring förbättrar automatiska diskmaskiner genomströmningen och förenklar standardiseringen av diskcyklerna.

Balansera ekvationen

Alla faktorer i Sinner's Circle-ekvationen måste balanseras för att skapa den perfekta rengöringslösningen. Varje faktor är variabel och kan kombineras i olika proportioner baserat på smutsens typ och mängd, laboratorieutrustningens konfiguration och de standardmässiga driftpreferenserna.

Manuella processer gör det svårare att balansera ekvationen eftersom faktorerna i ekvationen är subjektiva och svårare att kontrollera och upprepa. I automatiska diskprocesser fungerar denna ekvation dock som en inbyggd standard för diskcyklerna. Till skillnad från manuell diskning, där fel kan uppstå på grund av den mänskliga faktorn, ger automatiska laboratoriediskmaskiner enhetliga, repeterbara resultat genom exakt balansering och upprätthållande av faktorer som ingår i Sinner's Circle.

Ladda ned whitepaper här:

Manual vs. automated labware washing: Labware washing techniques and the Sinner’s Circle.

Läs mer om hur man balanserar ”Sinner's Circle” och varför automatiserad diskning kan säkerställa att laboratorieutrustningen rengörs på ett effektivt sätt. Ladda ned vårt whitepaper “Manual vs. automated labware washing: Labware washing techniques and the Sinner's Circle”.

Get the white paper

Download the white paper

Relaterade artiklar