Välj region
Bekräfta

Beprövad process för bästa rengöring och sterilisering av universella bioreaktorer

Ämne
Forskningslaboratorium
Ämne
Forskningslaboratorium
Prenumerera

Håll dig informerad! Prenumerera på de senaste artiklarna

Beprövad process för bästa rengöring och sterilisering av universella bioreaktorer

Korrekt preparering av universella bioreaktorer ökar produktiviteten och reproducerbarheten och gör att processavbrott kan undvikas. Detta kräver grundlig rengöring av kärl och alla tillhörande komponenter.

Resultatet: Exakta och repeterbara resultat, minimerade avbrott i forskningen och lägre arbetskostnader.

Lösning för preparering av bioreaktorer

Bioreactor Cleaning and Sterilization Process graphic

6 viktiga steg i rengörings- och steriliseringsprocessen

  1. Avgöra om upprepad eller ny process
  2. Demontering och förberedelse av diskning
  3. Lastning, rengöring och återmontering av ställ
  4. Preparering för sterilisering
  5. Sterilisering
  6. Retur till service

En programmerbar laboratoriediskmaskin med ett specialanpassat multifunktionellt bioreaktorställ garanterar grundlig rengöring, bättre reproducerbarhet och mindre arbete.

Lösningen

Kombinationen av förvaliderad rengörning och sterilisering som utförs i diskdesinfektorn och autoklaven gör att man kan upprätthålla en godkänd standard för kvalitetskontroll, vilket minskar risken för mänskliga fel och avvikelser från beprövade processer.

I detta white paper ges information om hur man kan minska arbetskraften, öka genomströmningen, minimera driftstopp och ha en ren bioreaktor redo för den slutliga steriliseringen.

Ladda ned white paper här:

Get the white paper

Download the white paper

Relaterade artiklar