Välj region
Bekräfta

Känna igen och optimera behandlingen av ARDS

Ämne
Intensivvård
ARDS
Ämne
Intensivvård
Prenumerera

Håll dig informerad! Prenumerera på de senaste artiklarna

ARDS är ett syndrom som verkar underdiagnostiseras och behandlas otillräckligt, och det är även förknippat med hög dödlighet. ARDS är en progressiv process med ett tidigt behandlingsfönster som kan utnyttjas. [1]

ARDS – den kliniska utmaningen

Akut respiratorisk insufficiens (ARDS) är ett allvarligt lungtillstånd som orsakar lågt syreinnehåll i blodet. Det har uppskattats att över 3 miljoner patienter globalt drabbas av ARDS varje år.[2]

Mortalitet för svår ARDS rapporterades till 46,1 % i en observationsstudie som omfattade 459 intensivvårdsavdelningar i 50 länder.[1] I USA drabbas omkring 200 000 personer av ARDS och leder årligen till 74 500 dödsfall.[3]

Var finns orsakerna?

ARDS är ett syndrom, det vill säga tecken och symtom som kan orsakas av flera olika sjukdomar. Det är ett allvarligt tillstånd, vilket innebär att allvarliga patologier ofta kan leda till ARDS, såsom allvarliga trauman, allvarliga infektioner eller allvarliga inflammatoriska tillstånd.

ARDS har definierats med konsensus av en expertgrupp i Berlin som en akut (mindre än en vecka) hypoxisk andningssvikt (PaO2/FiO2 < 300 mmHg) som leder till bilaterala lunginfiltrat och som inte rimligen kan förklaras av lungödem, pleurautgjutningar eller noduli.

Behandling

En provbehandlingsalgoritm för vuxna med ARDS börjar med behandling av den bakomliggande orsaken, men optimering av mekanisk ventilation är nyckeln till återhämtning av lungorna och minskning av komplikationer. Behandlingsplanerna måste anpassas individuellt utefter orsaken till tillståndet och utefter tillgängliga interventioner på vårdinrättningen. [4]

Covid-19-pandemin har lett till en ökning av antalet patienter med ARDS på intensivvårdsavdelningar över hela världen. [5]

Relaterade artiklar

  1. 1. Sadowitz B, Jain S, Kollisch-Singule M, et al. Preemptive mechanical ventilation can block progressive acute lung injury. World J Crit Care Med. 2016;5(1):74-82. Published 2016 Feb 4. doi:10.5492/wjccm.v5.i1.74

  2. 2. Health Topic "ARDS" on National Heart, Lung, and Blood Institute

  3. 3. ARDS Definition Task Force, Ranieri VM, Rubenfeld GD, Thompson BT, Ferguson, et al. Acute respiratory distress syndrome: the Berlin Definition. JAMA. 2012 Jun

  4. 4. Fan E, Brodie D, Slutsky AS. Acute Respiratory Distress Syndrome: Advances in Diagnosis and Treatment. JAMA. 2018 Feb 20;319(7):698-710.

  5. 5.

    https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30304-0/fulltext