Välj region
Bekräfta

Flexibla lösningar för farmakologi- och biofarmakologibranscherna

Ämne
Farmaceutisk produktion
Operator doing some manipulations in a filling line
Ämne
Farmaceutisk produktion
Prenumerera

Håll dig informerad! Prenumerera på de senaste artiklarna

Getinge och IMA Life tar fram flexibla lösningar för farmakologi- och biofarmakologibranscherna

Verksamheten hos IMA Life bygger i hög grad på att bevara integriteten hos de läkemedelsprodukter man framställer under största möjliga sterilitet, samtidigt som operatörer och miljö skyddas med innovativa inneslutningssystem. Och när det gäller vissa projekt samarbetar IMA Life med Getinge för att ta fram avancerade lösningar som uppfyller de mest krävande behoven.

Om IMA Life

IMA Life är en av IMA-koncernens tre farmaceutiska divisioner. Koncernen är världsledande när det gäller design och tillverkning av automatiska maskiner för bearbetning och paketering av läkemedel, kosmetika, livsmedel, te och kaffe.

Verksamheten bedrivs vid sex produktionsanläggningar, och IMA Life levererar till företag inom aseptisk bearbetning, påfyllningsteknik och frystorkningslösningar för den farmaceutiska och biofarmaceutiska industrin. Divisionen levererar lösningar som uppfyller striktast tänkbara krav och erbjuder produkter vars bakomliggande teknik bygger på över 50 års erfarenhet och ständiga samarbeten med ledande läkemedelsföretag världen runt.

– Våra aseptiska fyllningslinjer och inneslutningslösningar utformas i samarbete med leverantörer som kan erbjuda sterila och säkra överflyttningssystem. Med detta i åtanke står det klart att Getinge för vår del i allt högre grad blivit en samarbetspartner snarare än en vanlig leverantör, säger Michele Pellegrini, Production Engineering Manager på IMA Life.

Stark relation

Den starka relationen mellan Getinge och IMA Life bygger på intensiva kontakter och samarbeten dem emellan, något som är av största vikt redan i tillverkningsprocessens tidigaste skede. Målet är att se till att de beställda maskinerna utformas och färdigställs så att de på ett perfekt sätt kan integreras med gränssnitten i kundens tillverkningsanläggning.

”Precis som med alla våra huvudsakliga samarbetspartners involverar vi Getinge redan när tillverkningsprocessen inleds så att vi tillsammans kan uppfylla kundens behov till fullo. Påfyllning av alla parenterala produkter måste ske enligt branschens strikta standarder för att säkerställa säkra och sterila förhållanden samtidigt som man hanterar avfallet utan kontaminationsrisk för vare sig läkemedlen eller de operatörer som arbetar med dem”, förklarar Michele Pellegrini.

Flexibla system

När det handlar om att förflytta farmaceutiska produkter till och från isolatorerna tycker Michele Pellegrinis teknikteam att Getinges DPTE®-system för steril överflyttning är en mycket bra lösning. Det består av en Alpha-port som monteras på isolatorn eller fyllningslinjen och en Beta-del som utgörs av en formbeständig behållare eller en DPTE-BetaBag® som dockas till Rapid Transfer Port. Tillsammans bildar de en läckagetät barriär som möjliggör överflyttning utan risk för kontamination.

”Det är ett flexibelt system som erbjuder många storleksalternativ, till exempel DPTE-BetaBag® och dörrarna till Alpha-porten, berättar Michele Pellegrini. Det ger dessutom större möjlighet att utforma maskinen på ett mer flexibelt sätt. Just flexibilitet är en viktig designaspekt för all IMA Life-utrustning. Våra kunder måste ofta kunna tillverka olika läkemedel på en och samma produktionslinje, säger Michele Pellegrini.

– Med tanke på den ökande efterfrågan på flexibilitet när det gäller fyllnings- och färdigställningssystem, men också robotiserade system och automatiska processer, tror jag att framtiden kommer att präglas av nära samarbeten med företag som Getinge. Vi måste arbeta tillsammans för att ta fram bättre lösningar, ett exempel är att låta våra ingenjörer samarbeta redan på FoU-stadiet, avslutar Michele Pellegrini.

Fabien Billy, Key Account Manager på Getinge, instämmer: – Ett starkt samarbete med IMA Life är oerhört viktigt, och detsamma gäller för alla våra kunder. Det gör att vi kan utforma ännu säkrare lösningar som är skräddarsydda för just dem, vilket i slutänden är värdefullt även för slutkunden.

Relaterade artiklar