Välj region
Bekräfta

Ljusstarkare belysning är inte nödvändigtvis bättre

Ämne
Operationssal
Nurse with a mask looking
Ämne
Operationssal
Prenumerera

Håll dig informerad! Prenumerera på de senaste artiklarna

Ljusstarkare belysning är inte nödvändigtvis bättre

Det finns ett samband mellan minskad ögontrötthet och diagnostisk precision[1], prestanda[2] och säkerhet [3]. Dessa visuella problem kan utsätta kirurger och deras patienter för risker [4].

Minska effekten av ögontrötthet i operationssalen

De flesta har upplevt symtom på ögontrötthet: ögon som känns ömma, torra eller som kliar. Ibland kompenserar våra kroppar genom att producera för mycket tårvätska vilket försämrar synen.

Men ögonansträngning kan också leda till total kroppströtthet. Vid dåliga synförhållanden blir kroppshållningen försämrad. Vi ser detta varje dag på de rundade axlarna och den framåtlutande hållningen hos användare av bärbara datorer och mobiltelefoner. De kroppshållningsförändringar som orsakas av ögontrötthet kan orsaka upp till tre gånger så hög muskuloskeletal belastning. [4] Denna dåliga hållning leder till total kroppströtthet, vilket i sin tur leder till ökat antal fel. [2],[3],[5]

Mäta effekten av ögontrötthet

Under 2015 började dr Patrice Peyrat, allmänkirurg vid cancersjukhuset Centre Léon Bérard (CLB) i Lyon, Frankrike, undersöka olika sätt att minimera effekten av ögontrötthet i operationssalen.

Var mer ljusstark belysning svaret, eller krävde lösningen bättre belysning? Han började med att tala med Jean-Pierre Breysse, Senior Director Strategic Office, Marketing/Product Management på Getinge, som var intresserad av att utforska hur LMD-funktionen i PowerLED-familjen skulle kunna förbättra den visuella komforten.

Vår kunskap om ämnet var begränsad. Vi behövde ta hjälp av optiker.

Vad är ögontrötthet och hur kan det utvärderas?

Det första steget var att förstå begreppet ögontrötthet: vad var det och hur kunde det utvärderas? 

”Vår kunskap i ämnet var begränsad”, sade dr Peyrat. ”Vi behövde ta hjälp av synproffs.” Han kontaktade ortoptikutbildningen vid Université Claude Bernard Lyon 1 och etablerade ett samarbete mellan skolan och CLB. Ortoptist-studenter bidrog med sina tankar och sin kunskap under en treårsperiod, vilket utmynnade i en slutlig avhandling. Dr Peyrat fungerade som deras handledare.

”2016 … strukturerade vi upp förutsättningarna för att genomföra testerna och utvärdera deras relevans”, förklarar dr Peyrat. Studiedeltagarna skulle mätas före och omedelbart efter laparotomi-ingrepp som varar i minst tre timmar. 

Testserierna tog cirka 10 minuter och inkluderade:

 • ett Serret-test för att identifiera kontrastkänslighet
 • att en Maddox-vinge användes för att mäta fori (felinriktning), ett test av ögonmusklerna
 • att ett prisma-vergenstest utfördes med hjälp av en Berens-prismastav för att utvärdera okulär felinriktning
 • punctum proximum accommodation (PPA) under divergens eller konvergens
 • ett anpassningstest för ögat där undersökningspersonen växlar mellan närseende och avståndsseende för att mäta ögats förmåga att snabbt fokusera och fokusera om

Undersökningspersonerna observerades under tre olika förhållanden: lågintensivt ljus, medelintensivt ljus och högintensivt ljus. En signifikant skillnad upptäcktes mellan testpersonerna och kontrollerna både avseende PPA och prismavergens.

Resultaten publicerades på en poster vid Congrès de l’Association Française de Chirurgie (kongress som samlade franska kirurger) i september 2018.

Starkare ljus är inte bättre om man vill undvika ögontrötthet

Dr Peyrat och hans team upptäckte att ögontrötthet kunde minimeras genom att begränsa kontrasterna hos luminansen som en kirurg upplever under ett ingrepp. Luminans är det ljus som strålar ut eller reflekteras av kaviteten. Under operationen kan djupliggande vävnad och blödning se mörk ut, medan reflektioner från kirurgiska verktygsytor kan dyka upp plötsligt och uppfattas bländande. De här stora luminansvariationerna försämrar kirurgens komfort och förmåga att operera.

Dr Peyrats team menar att man ska bibehålla ett avsevärt omgivningsljus och aldrig operera i ett mörkt rum. Mer naturligt ljus är bättre för att minska tröttheten.

Olika sätt att minska ögontrötthet

 1. Påbörja proceduren vid lägsta möjliga belysningsinställning och öka intensiteten gradvis i takt med att fältdjupet fördjupas och mörknar.

 2. Undvik för stort fokus på belysningens ljusstarkaste del.

 3. Var försiktig vid användning av flera operationslampor för att undvika överexponering av operationsområdet . Belysningsnivåerna för två eller flera lampor läggs ihop för att mäta intensiteten.

 4. Minimera starka kontraster mellan operationsfältet och rummets omgivande belysning.

illumination of surfaces in the surgeon’s peripheral field

Mer information om operationsbelysning

Relaterade artiklar

 1. 1. Hemphälä H, Johansson G, Odenrick P, Åkerman K, Larsson PA. Lighting Recommendations in Operating Theatres. Proceedings of the 17th World Congress on Ergonomics 2009. 2009.

 2. 2. Kato Y, Endo H, Kizuka T. Mental fatigue and impaired response processes: event-related brain potentials in a Go/NoGo task. Int J Psychophysiol. 2009 May;72(2):204-11.

 3. 3. Patterson PD, et al. Association between poor sleep, fatigue, and safety outcomes in emergency medical services providers. Prehosp Emerg Care. 2012 Jan-Mar;16(1):86-97.

 4. 4. Hemphälä H, Johansson G, Odenrick P, Åkerman K, Larsson PA. Lighting Recommendations in Operating Theatres. Proceedings of the 17th World Congress on Ergonomics 2009. 2009.

 5. 5. Barker LM, Nussbaum MA. Fatigue, performance and the work environment: a survey of registered nurses. J Adv Nurs. 2011 Jun;67(6):1370-82.