Välj region
Bekräfta

Hantering av steril utrustning

Noggrann rengöring, lagerhantering av kirurgiska instrument, logistik och automatisk prioritering av den sterila produktionen. Dessa är avgörande steg för att du ska kunna fullfölja operationsschemat och säkerställa avkastning på din investering. Getinges lösningar för hantering av kirurgiska tillgångar är skalbara och kan anpassas efter era behov. Vi erbjuder avancerade lösningar för hantering av steril utrustning, exempelvis automatisering och integrering med sjukhusets IT-infrastruktur. För instegskunder erbjuder vi grundläggande instrumentspårbarhet med fokus på dataloggning av utrustning och regelefterlevnad. Detta gör vi för att du ska kunna använda resurser effektivt och fatta datadrivna beslut.